.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:19 PM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Một trong những điểm mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 đó là chế định về Trợ giúp pháp lýtrong hoạt động tố tụng hình sự với nhiều nội dung mới nổi bật. Trong đó cần lưu ý một số quy định như sau: 1. Về đối tượng được trợ giúp pháp lý Theo quy định tại điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý được mở rộng từ 08 đối tượng theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 lên  14 đối tượng cụ thể: - Người có công với cách mạng; - Người thuộc hộ nghèo; - Trẻ em
I. Sự cần thiết phải ban hành Luật đất đai năm 2003 Luật Đất đai năm 1993, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 là một trong những đạo luật quan trọng thể hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 1993 là rất nhiều và đã thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội. Tuy nhiên, trước tình hình phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội, pháp luật về đất đai mà nòng cốt
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 không xác định chức danh người tiến hành tố tụng của cán bộ điều tra, việc không quy định như vậy về nguyên tắc, không cho phép cán bộ điều tra của cơ quan Điều tra tham gia vào quá trình tiến hành tố tụng, cán bộ điều tra chỉ tham gia ở những việc thứ yếu. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ điều tra trong tố tụng hình sự là cơ sở pháp lý quan trọng cho phép cán bộ điều tra tham gia v
Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, khắc phục những bất cập trong chính sách đặc xá, giảm gánh nặng cho công tác thi hành án phạt tù hiện nay nhưng vẫn bảo đảm được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, đồng thời không làm thay đổi mục đích của hình phạt là giáo dục và trừng trị hành vi phạm tội. Để thực hiện đúng và thống nhất quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, ngày 24/4/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa
Thông tư liên tịch số 02/2018 ngày 01/02/2018 của BCA-VKSTC-TATC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2018. 1- Về nguyên tắc: Bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội (sau đây viết tắt là bị can) được quyền đọc, ghi ch
Ngày 20/11/2017, Quốc hội đã thông qua Luật số 17/2017/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng (TCTD). Ngày 14/12/2017 Chủ tich nước đã ký lệnh số 14/2017/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018. Đây là văn bản pháp lý quan trọng tạo lập khuôn khổ pháp lý về xử lý TCTD yếu kém và là giải pháp quan trọng để thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/
1. Loại pháp nhân phải chịu TNHS (Điều 2) Chỉ coi chủ thể của tội phạm là các pháp nhân thương mại Theo quy định tại Điều 175 Bộ luật dân sự, để trở thành pháp nhân phải có bốn điều kiện: Được thành lập hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó và Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Cần lưu ý doanh nghiệp tư nhân không được coi là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân vì người đứng đầu
Quyền bào chữa của người bị buộc tội là vấn đề luôn được quan tâm. Để đảm bảo quyền con người và quyền bào chữa của người bị buộc tội, Hiến pháp năm 2013 đã có nhiều quy định nhằm bảo đảm cho các quyền này được thực hiện. Nhằm cụ thể hóa yêu cầu của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã bổ sung nhiều quy định mới về quyền bào chữa của người bị buộc tội. Bao gồm: 1. Ngoài ba chủ thể được bảo đảm quyền bào chữa (người bị tạm giữ, bị can, bị cáo) thì BLTTHS 2015 còn bổ sung người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt cũng được bảo đảm quyền bào chữa (Điều
Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có những quy định theo hướng mở rộng thêm nhiều trường hợp Viện kiểm sát có trách nhiệm khởi tố vụ án. Cụ thể như sau: Có 4 trường hợp Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án được quy định tại khoản 3 Điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Cơ quan điều tra không có quyền ra quyết định khởi tố vụ án đối với những trưòng hợp này: + Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; + Viện kiểm sát trực tiếp

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,162
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh