.

Thứ tư, 12/06/2024 -22:35 PM

Tuyển dụng, đấu thầu, đấu giá, thanh lý tài sản công

Ngày 31/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Thông báo số 129/TB-UBND về giờ làm việc mùa Hè của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thực hiện thông báo này, giờ làm việc mùa Hè tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang từ ngày 16/4/2024 đến ngày 15/10/2024 như sau: - Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút. - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thông báo để các cơ quan
Xem văn bản tại đây Xem danh sách thi sính không tham gia dự thi vòng 1
xem thông báo tuyển dụng tại đây để tải phiếu đăng ký dự tuyển bấm vào đây

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,756
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh