.

Thứ sáu, 02/06/2023 -12:18 PM

Tuyển dụng, đấu thầu, đấu giá, thanh lý tài sản công

Ngày 30/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Thông báo số 138/TB-UBND về giờ làm việc mùa Hè của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Thực hiện thông báo này, giờ làm việc mùa Hè tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang từ ngày 16/4/2023 đến ngày 15/10/2023 như sau: - Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân
Ngày 28/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Thông báo số 165/TB-UBND về giờ làm việc mùa Hè của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Căn cứ thông báo này, giờ làm việc mùa Hè tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang được thực hiện từ ngày 16/4/2022 đến ngày 15/10/2022 như sau: - Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết tổ chức thực
Để tải nội dung thông báo (bổ sung) tuyển dụng công chức ngành KSND năm 2021 bấm vào đây
Tải văn bản về Thi tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân (Vòng 1) năm 2020 tại đây

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:25,244,066
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.92.49

    Thư viện ảnh