.

Thứ ba, 23/07/2024 -22:29 PM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Ngày 31/01/2024, VKSND tối cao ban hành Quy chế kiểm sát việc TAND xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính kèm theo Quyết định số 16/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao (gọi tắt là Quy chế 16) thay thế Quy chế kiểm sát việc TAND xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân kèm theo quyết định số 299/QĐ-VKSTC (gọi tắt là Quy chế 299). Quy chế 16 gồm 5 Chương, 38 Điều, trong đó có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn công tác. Qua
Ngày 20/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đã sửa đổi, bổ một số nội dung về nguyên tắc xử lý và thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: 1. Về nguyên tắc xử lý kỷ luật - Sửa đổi, bổ sung khoản 6, Điều 2: “6. Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật về đảng thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện
Một số điểm mới cần lưu ý khi thực hiện Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (gọi tắt là Quy chế 259). (Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-VKSTC ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) I. Các quy định chung: 1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: khoản 1 bổ sung thêm điểm c, d, e: c) Kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp; d) Kiểm sát việc đặc xá; e) Kiểm sát trình tự, thủ tục Tòa án xem xét, quyết định hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa v
Ngày 22/6/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tối cao (VKSND) đã ký Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (gọi tắt là Quy chế số 222), thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (gọi tắt là Quy chế số 51). Quy chế số 222 gồm 7 Chương, 25 Điều, trong đó có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn công tác. Qua nghiên cứu nội
Sau hơn 08 năm triển khai thi Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 về “Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, là công cụ hữu hiệu để Tòa án xem xét, quyết định đưa người vi phạm pháp luật chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những loại tranh chấp dân sự phổ biến hiện nay, không chỉ trong các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại mà còn trong các vụ án hình sự. Trước đây, căn cứ theo Chương XXI Bộ luật dân sự 2005 quy định về Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 8/7/2006 để hướng dẫn áp dụng quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Sau khi Bộ luật dân sự 2015 ra đời, thay đổi một
Ngày 15/02/2023, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ban hành Danh mục biểu mẫu công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân, thay thế Danh mục biểu mẫu theo Quyết định số 204/2017/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao. Danh mục biểu mẫu mới gồm 58 biểu mẫu, tăng 16 biểu mẫu so với Danh mục trước đây. Trong đó, có nhiều biểu mẫu được sửa đổi, thay thế và bổ sung phù hợp với thực tiễn công tác. Qua nghiên cứu hệ thống biểu mẫu mới ban hành, có một số nội dung cần lưu ý như
Ngày 26/12/2022, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Quy chế số 11-QC/TU quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tiếp dân, đối thoại với dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết những phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân của
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Luật phòng, chống ma túy năm 2021 có nhiều điểm mới về đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (XLHC) đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cụ thể như sau: Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,531,077
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh