.

Thứ sáu, 03/02/2023 -08:11 AM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Ngày 26/12/2022, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Quy chế số 11-QC/TU quy định trách nhiệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động tiếp dân, đối thoại với dân và tiếp nhận, xử lý, giải quyết những phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân của
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Luật phòng, chống ma túy năm 2021 có nhiều điểm mới về đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (XLHC) đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cụ thể như sau: Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp
Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ Tư pháp (gọi tắt là Thông tư số 13) quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2022, thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 (gọi tắt là Thông tư số 02) của Bộ Tư pháp có một số điểm mới sau đây: Thứ nhất, khoản 4 Điều 8 Thông tư số 13 bổ sung quy định 08 trường hợp thực hiện lưu đơn khiếu nại, cụ thể là: a) Đơn khiếu nại đã được chuyển, hướng dẫn, trả lời, giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng đương
Ngày 29/12/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên ngành (gọi tắt là Thông tư số 12). Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/02/2022 thay thế Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân d
Với mục đích nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Ngày 15/12/2021 liên ngành TAND-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP đã ban hành Thông tư liên tịch số 05 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2022. Thông tư liên tịch số 05/2021 TTLT-TANDTC-VKSNDTC- BCA-BQP-BTP (gọi tắt là Thông tư 05) có 4 chương với
Ngày 11/10/2021, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định phối hợp trong trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo. Thông tư liên tịch số 03 có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2021 và thay thế Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 14/8/2012. Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 11/10/2021 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án
Ngày 14/12/2021Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2021. So với Nghị định số 120 thì Nghị định số 113 đã sửa đổi, bổ sung cụ thểhơn về định mức ăn, chế độ mặc và tư trang, tiền thuốc chữa bệnh của người tạm giữ, tạm giam và chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi ở cùng mẹ trong cơ sở giam giữ. Cụ thể: Thứ nhất, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về định mức ăn của người
1. Về trình tự, thủ tục đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù Thứ nhất, về thời hạn gửi đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cá nhân, cơ quan phải gửi đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Thứ hai, về hình thức gửi đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù: Được gửi bằng ba hình thức (nộp trực tiếp tại Tòa án; gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; gửi
Luật phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội thông qua ngày 30/3/2021 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Luật phòng, chống ma túy năm 2021 có nhiều điểm mới, phù hợp với tình hình thực tế và khắc phục những bất cập, hạn chế của quy định cũ. Đáng chú ý có những nội dung sau đây: * Siết chặt quản lý đối với “Thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất” Luật PCMT năm 2000 không đề cập đến thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất thì Luật PCMT năm 2021 đã bổ sung ngay ở phần giải thích từ

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,323,262
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.212.99.248

    Thư viện ảnh