.

Thứ năm, 30/05/2024 -17:35 PM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và truy tố ban hành theo Quy định số 111/QĐ-VKSNDTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao (gọi tắt là Quy chế 111) đã tích hợp và thay thế cho 03 Quy chế cụ thể: Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố ban hành kèm theo Quy định 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao (gọi tắt là Quy chế 03); Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức do Chính phủ mới ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020, đã quy định chi tiết những tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau: 1. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Khoản 2 Điều 20 Nghị định 90/2020 quy định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức(CBCCVC) được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đ
Pháp luật lao động ngày càng được hoàn thiện đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết để bảo đảm tốt quyền lợi cho lao động nữ (LĐN) trong đó có quyền làm mẹ. Trong quá trình thực hiện, nhiều quyền lợi tạo điều kiện, ưu tiên cho LĐN thực hiện chức năng của người mẹ đều được các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, ban ngành thực hiện tương đối kịp thời, đầy đủ và nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, sinh hoạt cơ sở, tạo điều kiện cho LĐN được tiếp cận, hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình. Đồng thời, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về bảo đảm quyền làm mẹ
Ngày 25/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020, sau đây là một số điểm mới của Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung:   1. Về khái niệm công chức  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với “vị trí việc làm”. Đồng thời, Khái niệm mới không tiếp tục quy định đối tượng lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là công chức. 2.
Thực hiện chỉ đạo của VKSND tỉnh Bắc Giang và nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp, ngày 07/8/2020, VKSND thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 01/2020 ngày 01/6/2020 của liên ngành Trung ương về phối hợp quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ và Quy trình tạm thời Số 624 ngày 21/7/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về kiểm sát hoặc trực tiếp ghi âm, ghi hình có âm thanh trong giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố. Xét thấy đây l
Luật Tố tụng Hành chính (Luật TTHC) năm 2015 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, trong đó có sự thay đổi lớn về mở rộng thẩm quyền quy định tại Điều 32 Luật TTHC, theo đó "Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án" sẽ thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết của Tòa án nhân dân (TAND) cấp tỉnh. Do đó số lượng các vụ án hành chính thụ lý giải quyết tại Tòa án cấp
Ngày 28/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 18-CT/TU về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đối với ngành Kiểm sát, việc thực hiện Chỉ thị sẽ khẳng định và phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong công tác này. Trước khi có Chỉ thị số 18-CT/TU, toàn ngành Kiểm sát Bắc Giang đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ ngày 16/3/2020 của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng
Ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (tin báo) của lực lượng Công an nhân dân (Thông tư 28). Đây là những nội dung mà Kiểm sát viên cũng cần nắm vững khi tiến hành kiểm sát. 1. Căn cứ pháp lý của Thông tư - Thông tư 28 được ban hành dựa trên quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-
Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của VKSNDTC) có hiệu lực từ ngày 17/4/2020 là sự nhất thể hóa và thay thế cho 03 Quy chế, đó là: Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng VKSNDTC); Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,795
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh