.

Thứ ba, 23/07/2024 -22:20 PM
Ký hiệu Ngày ban hành KH Văn bản File vb
88/2024/NĐ-CP Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
03/2018/NQ-HĐTP 15/05/2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP V/v hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân
02/2018/NQ-HĐTP 15/05/2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP V/v hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo
17/2017/QH14 20/11/2017 Luật số 17/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
19/2017/QH14 21/11/2017 Luật số 19/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài
21/2017/QH14 24/11/2017 Luật số 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch
18/2017/QH14 21/11/2017 Luật số 18/2017/QH14 Luật Thủy sản (Sửa đổi)
16/2017/QH14 15/11/2017 Luật số 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp
20/2017/QH14 Luật số 20/2017/QH14 Luật Quản lý nợ công (Sửa đổi)
35/NQ-HĐND 08/12/2017 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND V/v điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
41/2017/QH14 20/06/2017 Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
12/2017/QH14 20/06/2017 Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi Bộ luật Hình sự 2015.
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020
04/2017/NQ-HĐTP Nghị quyết 04/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 BLTTDS số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án
398/QĐ-TTg 31/03/2017 Quyết định số 398/QĐ-TTg về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
01/2017/TT-BTP 23/01/2017 Thông tư về quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
13/2016/TT-BTP 30/12/2016 Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
10/2017/QĐ-UBND 11/04/2017 Quy định giá nhà tính lệ phí trước trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
12/CT-TTG 03/04/2017 Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
01/2007/GĐ-TANDTC 07/04/2017 Giải đáp của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề nghiệp vụ.
03/NQ-HĐTP 16/03/2017 Nghị quyết số 03 của HĐTP TAND tối cao V/v công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Toà án
06/CT-TTg 20/02/2017 Chỉ thị số 06 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm
691/2016/QĐ-UBND 29/11/2016 Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các kkhu công nghiệp
4149 22/11/2016 Thông báo hiệu lực văn bản
686/2016/QĐ-UBND 28/11/2016 Quyết định ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
28/2014/TT-BCA 07/07/2014 Quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân.
03/2016/TTLT 31/08/2016 Thông tư liên tịch số 03 quy định phối hợp giữa VKSND và TAND trong việc thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính
02/2016/TTLT 31/08/2016 Thông tư liên tịch số 02 quy định phối hợp giữa VKSND và TAND trong việc thi hành một số quy định của BLTT dân sự
Nghị quyết số: 109/2015/QH13 27/11/2015 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành BLHS năm 2015
Số: 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 08/01/2016 Thông tư liên tịch số 11/2016 quy định về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS
276/TANDTC-PC 13/09/2016 Hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS 2015
492/2016/QĐ-UBND 26/08/2016 Quyết định quy định quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp XLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma tuý...
QĐ 484/QĐ-UB 23/08/2016 Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang
NQ-HĐTP 30/06/2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ- HĐTP về Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
92/2015/QH13 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
101/2015/QH13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
405/KH-UBND kế hoạch triển khai tiêm vác xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16 - 17 tuổi của tỉnh Bắc Giang năm 2016.
100/2015/QH13 27/11/2015 Bộ luật hình sự năm 2015
99/2015/QH13 26/11/2015 Luật TC Cơ quan ĐTHS năm 2015

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,530,985
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh