.

Thứ tư, 12/06/2024 -23:50 PM

Nghiên cứu khoa học

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật "Chất lượng áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang" 10/09/2013

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật “Năng lực thực hành quyền công tố trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Kiểm sát viên VKS nhân dân cấp huyện ở tỉnh Bắc Giang” 10/09/2013

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật: "Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay" 14/06/2013

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật “Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội về tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Bắc Giang” 13/06/2013

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật “Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra tội giết người của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Bắc Giang” 13/06/2013

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật “Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Bắc Giang trong việc bảo đảm quyền con người của người chưa thành niên là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự” 13/06/2013

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật “Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma tuý của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Bắc Giang” 13/06/2013

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật "Áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang" 12/06/2013

Đề tài Luận văn Thạc sỹ Luật "Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc giang" 12/06/2013

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 11/06/2013

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế tệ nạn và tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 10/06/2013

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,156,041
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh