.

Thứ hai, 27/05/2024 -04:32 AM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Người chưa thành niên phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là phạm tội. Đây là chủ thể của tội phạm nhưng cũng là đối tượng được bảo vệ đặc biệt. Sau đây là một số lưu ý khi xử lý người chưa thành niên phạm tội. Thứ nhất,về nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội: 1. Giáo dục là chính; 2. Có thể miễn trách nhiệm hình sự cho người chưa thành niên nếu: - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng (trừĐiều 134; Điều 141; Điều 171; Điều
Tải Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP v/v hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội bán người dưới 16 của Bộ luật hình sự tại đây
Tải Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP V/v hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm tại đây
Ngày 19/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (Sau đây gọi tắt là TTLT số 04). Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2018 thay thế cho Thông tư liên tịch số 05/2005 (Sau đây gọi tắt là TTLT số 05). Thông tư liên tịch số 04 có 39 điều, kế thừa những nội dung của TTLT số 05 và có những điểm mới quan trọng sau đây:
Tải Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH V/v phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi tại đây
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Qua thực tiễn thi hành quy định một số trường hợp không được hưởng án treo, còn có nhiều ý kiến nhận thức còn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thực tiễn xét xử, gây bất lợi cho người phạm tội, có mâu thuẫn với quy định tại Điều 65 BLHS. Theo quy định tại Điều 3. Những trường hợp không cho hưởng án treo, có quy định 06 khoản những trường hợp cụ thể khi người phạm tội đều không được hưởng án treo.
Tải Công văn số 263/TANDTC-PC V/v xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế tại đây
Tải Công văn số 5024/VKSTC-V14 V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định của BLTTHS và nghiệp vụ THQCT, kiểm sát việc giải quyết VAHS trong ngành KSND tại đây
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Qua thực tiễn thi hành quy định một số trường hợp không được hưởng án treo, còn có nhiều ý kiến nhận thức còn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thực tiễn xét xử, gây bất lợi cho người phạm tội, có mâu thuẫn với quy định tại Điều 65 BLHS. Theo quy định tại Điều 3. Những trường hợp không cho hưởng án treo, có quy định 06 khoản những trường hợp cụ thể khi người phạm tội đều không được hưởng án treo.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,629
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh