.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:01 AM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì phần truy tố của Viện kiểm sát được quy định tại Chương XV. Trong đó, Điều 166 quy định về thời hạn quyết định truy tố; Điều 167 quy định về bản cáo trạng. Theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì phần truy tố gồm 02 chương: Chương XVIII- Những quy định chung gồm 07 Điều từ Điều 236 đến Điều 242; Chương XIX- Quyết định việc truy tố bị can gồm có 07 Điều từ Điều 243 đến Điều 249. Như vậy, có thể thấy các vấn đề liên quan đến hoạt động truy tố của Viện kiểm sát đã được quan tâm đáng kể, tăng lên từ 04 Điều trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 lên 14 Điều trong Bộ

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,824
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh