.

Thứ tư, 12/06/2024 -22:44 PM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Tải Chuyên đề: "Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, của viện kiểm sát trong việc bảo đảm quyền bào chữa, quyền của người bào chữa theo quy định của bộ luật tths năm 2015" (VKSND huyện Lục Ngạn) tại đây
Tải Chuyên đề: "Một số điểm mới về chính sách hình sự đối với người dưới 18 tuổi" (VKSND huyện Sơn Động) tại đây
Để tải nội dung công văn số 55/TANDTC-PC về máy bấm vào đây
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về “Người chứng kiến” có nhiều điểm mới so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Theo đó, người chứng kiến được xác định tư cách là người tham gia tố tụng, được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu chứng kiến việc tiến hành hoạt động tố tụng trong các trường hợp do BLTTHS quy định; họ có trách nhiệm xác nhận nội dung, kết quả công việc mà người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã tiến hành trong khi mình có mặt và có thể nêu ý kiến cá nhân vào biên bản hoạt động tố
Ngày 29/12/2017, liên ngành Trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thông tư liên tịch số 01 có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 trong đó có một số điểm mới so với Thông tư số 06 ngày 02/8/2013, cụ thể như sau: Về trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Thông tư số 01 ng
Tải Chuyên đề: Những quy định mới về người tham gia tố tụng, người bào chữa theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (VKS huyện Yên Thế) tại đây
Tải Chuyên đề: Những quy định mới về giám định tư pháp, về thời hạn tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật (VKS huyện Tân Yên) tại đây
Tải Chuyên đề: Quy định mới về quyền, nghĩa vụ của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giam, bị can, bị cáo và những lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ THQCT, kiểm sát giải quyết án hình sự về bảo đảm quyền của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giam, bị can, bị cáo (VKS huyện Hiệp Hòa) tại đây
Tải Chuyên đề: Quy định về thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát (VKS huyện Việt Yên) tại đây

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,783
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh