.

Thứ ba, 23/07/2024 -22:17 PM

Công khai tài chính

A.VB công khai TC

Công khai tình tình thực hiện dự toán NSNN quý II/2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 15/07/2024

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý II/2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 15/07/2024

Công khai tình hình thực hiện NSNN 6 tháng đầu năm 2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 15/07/2024

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 15/07/2024

Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 15/07/2024

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I/2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 10/04/2024

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 10/04/2024

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 04/04/2024

Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của VKSND tỉnh BG 26/01/2024

Công bố công khai Dự toán ngân sách năm 2024 của VKSND tỉnh BG 10/01/2024

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2023 của VKSND tỉnh BG 05/01/2024

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2023 của VKSND tỉnh BG 05/01/2024

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV/2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2024

Công khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang 04/01/2024

Công khai bổ sung dự toán tăng lương cơ sở 2023 01/12/2023

Công khai điều chỉnh dự toán tăng lương, chênh lệch 2023 17/11/2023

Công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí luật sư, nhân chứng năm 2023 16/11/2023

Công khai bổ sung kinh phí 6 tháng đầu năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 10/10/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III/2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/10/2023

Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 04/10/2023

Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 18/09/2023

Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 17/08/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 06/07/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn NSNN 6 tháng đầu năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/07/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý II/2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/07/2023

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,530,952
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh