.

Thứ sáu, 02/06/2023 -12:43 PM

Công khai tài chính

A.VB công khai TC

Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 17/04/2023

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 22/02/2023

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 17/01/2023

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang 16/01/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2023

Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý IV/2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/01/2023

Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 27/11/2022

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III/2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 01/11/2022

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của VKSND tỉnh Bắc Giang (TW) 20/09/2022

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 03/08/2022

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I/2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 03/08/2022

Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của VKSND tỉnh Bắc Giang 05/07/2022

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của VKSND tỉnh Bắc Giang (UBND tỉnh) 15/06/2022

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của VKSND tỉnh Bắc Giang 17/03/2022

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của VKSND tối cao 17/03/2022

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:25,244,254
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.92.49

    Thư viện ảnh