.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:54 PM

Trao đổi bài viết: “Đình chỉ yêu cầu khởi kiện hay bác yêu cầu khởi kiện trong giải quyết án hành chính"

 | 

Sau khi đọc bài viết “Đình chỉ yêu cầu khởi kiện hay bác yêu cầu khởi kiện trong giải quyết án hành chính?” của tác giả Thân Thị Nhung đăng trên Trang tin điện tử của VKSND tỉnh Bắc Giang ngày 10/01/2024, tôi đồng ý với quan điểm thứ nhất mà tác giả đưa ra, cụ thể như sau:

>>> “Đình chỉ yêu cầu khởi kiện hay bác yêu cầu khởi kiện trong giải quyết án hành chính?”

- Quyền sử dụng 100m2 đất đã được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật và công nhận quyền sử dụng đất này cho bà B. Do đó bà A không có quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ đối với quyền sử dụng đất này.

- Việc bà B chuyển nhượng quyền sử dụng 100m2 đất cho bà D là hợp pháp, vì vậy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho bà D là có căn cứ và hợp pháp. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà D không làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của bà A.

Theo Khoản 2 Điều 3 LTTHC:

 “Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”

Như vậy bà A không có quyền khởi kiện quyết định hành chính này do quyết định hành chính đó không làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của bà A.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 123 LTTHC Tòa án trả lại đơn cho bà B, tuy nhiên trường hợp Tòa án đã thụ lý đơn thì căn cứ điểm h khoản 1 Điều 143 LTTHC để ra quyết định Đình chỉ giải quyết vụ án vì bà A không có quyền khởi kiện.

Lương Bích Hảo- VKSND huyện Lạng Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,483
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh