.

Thứ hai, 27/05/2024 -04:12 AM

Trao đổi bài viết: “Đình chỉ yêu cầu khởi kiện hay bác yêu cầu khởi kiện trong giải quyết án hành chính”

 | 

Sau khi đọc bài viết “Đình chỉ yêu cầu khởi kiện hay bác yêu cầu khởi kiện trong giải quyết án hành chính?” của tác giả Thân Thị Nhung đăng trên Trang tin điện tử của VKSND tỉnh Bắc Giang ngày 10/01/2024, tôi đồng ý với quan điểm thứ nhất mà tác giả đưa ra, cụ thể như sau:

>>> “Đình chỉ yêu cầu khởi kiện hay bác yêu cầu khởi kiện trong giải quyết án hành chính?”

Theo dữ liệu bài viết, tuy bà A và bà B tranh chấp quyền sử dụng 100m2 đất nhưng đã được Tòa án giải quyết bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật, theo đó xác định bà A không có quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích 100m2 đất trên mà công nhận quyền sử dụng 100m2 đất cho bà B. Tháng 1/2023 bà B chuyển nhượng 100m2 đất cho bà D và bà D được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà D rõ ràng không làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà A. Mặc dù tại mục 3 phần II Công văn số 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019, TANDTC có hướng dẫn: “Trường hợp người khởi kiện không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm kèm theo đơn khởi kiện, thì Tòa án vẫn phải xem xét, thụ lý vụ án theo quy định. Trong quá trình tố tụng, trên cơ sở yêu cầu của người khởi kiện thì Tòa án yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp cho mình tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Luật Tố tụng hành chính. Trường hợp không có tài liệu, chứng cứ để chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm thì Tòa án bác yêu cầu khởi kiện”. Tuy nhiên, tranh chấp giữa bà A và B đã được giải quyết bởi bản án có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, bà A khởi kiện đối với GCNQSDĐ nêu trên không thỏa mãn quyết định hành chính bị kiện theo khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính. Do vậy, Tòa án tỉnh BG đã thụ lý vụ án thì cần căn cứ điểm h khoản 1 Điều 143; điểm a khoản 1 Điều 123 Luật tố tụng hành chính để ra quyết định Đình chỉ giải quyết vụ án vì bà A không có quyền khởi kiện.

Trên đây là quan điểm cá nhân của tôi, rất mong nhận được ý kiến trao đổi của đồng nghiệp./.

Ngô Tuấn Hùng- VKSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,447
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh