.

Thứ sáu, 02/06/2023 -13:23 PM

Trao đổi bài viết: “Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong tố tụng dân sự đối với Thẩm phán đồng thời là Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện?”

 | 

Sau khi nghiên cứu bài viết “Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong tố tụng dân sự đối với Thẩm phán đồng thời là Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện?” của tác giả Ngô Thị Vân Anh- Phòng 12 được đăng trên trang điện tử ngày 19/9/2022, tôi đồng tình với quan điểm thứ hai của tác giả, bởi lẽ:

>>> Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong tố tụng dân sự đối với Thẩm phán đồng thời là Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện?

- Bà Nguyễn Thị A tố cáo bà Phạm Thị B, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện X có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Bà B được phân công thụ lý, giải quyết vụ án với tư cách là Thẩm phán. Do vậy, nội dung tố cáo của bà A cần xác định là tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự của Thẩm phán B. Căn cứ khoản 1 Điều 512 Bộ luật tố tụng dân sự quy định: “Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc cơ quan có thẩm quyền nào thì người đứng đầu cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết” thì Chánh án Tòa án nhân dân huyện X có thẩm quyền giải quyết tố cáo nêu trên.

- Mặt khác, căn cứ Điều 46 Bộ luật tố tụng dân sự thì Phó Chánh án không phải người tiến hành tố tụng dân sự. Theo khoản 2 Điều 47 Bộ luật Tố tụng dân sự: “Khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án, trừ quyền kháng nghị quy định tại điểm g khoản 1 Điều này. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy nhiệm”. Quy định trên cho thấy, Phó Chánh án chỉ có thẩm quyền tiến hành tố tụng dân sự khi được Chánh án ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án; việc tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của Phó Chánh án trong trường hợp này thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Trên đây là quan điểm cá nhân của tôi, rất mong nhận được ý kiến trao đổi của đồng nghiệp./.

Ngô Tuấn Hùng - Viện KSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:25,244,461
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.92.49

    Thư viện ảnh