.

Thứ ba, 04/10/2022 -14:40 PM

Trao đổi bài viết: “Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu của bị đơn trong tố tụng dân sự giải quyết theo thủ tục nào?”

 | 

Sau khi nghiên cứu bài viết: “Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu của bị đơn trong tố tụng dân sự giải quyết theo thủ tục nào?” của tác giả Ngô Thị Vân Anh - Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh đăng trên trang tin điện tử của ngành ngày 01/6/2022, tôi có một số nhận định như sau:

>>> Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu của bị đơn trong tố tụng dân sự giải quyết theo thủ tục nào?

Thứ nhất, quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 499 Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) không mang tính chất mâu thuẫn, phân biệt với nhau mà mang tính chung – riêng. Nghĩa là đối tượng bị khiếu nại tại khoản 1 bao hàm toàn bộ đối tượng bị khiếu nại tại khoản 2 của Điều luật này. Các “bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án và các quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành” nói riêng được nhắc đến tại khoản 2, về mặt bản chất cũng chính là các “quyết định, hành vi trong tố tụng dân sự của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự” nói chung, được nhắc đến tại khoản 1 Điều 499 BLTTDS.

Như vậy đơn khiếu nại của chị L vừa có thể được coi là đơn khiếu nại hành vi của người tiến hành tố tụng dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 499 BLTTDS; vừa được coi là đơn khiếu nại quyết định tố tụng do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 499 BLTTDS.

Tuy nhiên, thủ tục giải quyết đơn khiếu nại của chị L vẫn được giải quyết theo quy định tại Điều 194 BLTTDS, bởi lẽ theo nguyên tắc áp dụng pháp luật, khi có quy định chung và quy định cụ thể về cùng một vấn đề thì cần ưu tiên áp dụng quy định cụ thể, mà trong trường hợp này là Điều 194, khoản 2 Điều 499 BLTTDS./.

Nguyễn Khắc Tú- VKSND huyện Lục Ngạn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,162,774
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.238.49.228

    Thư viện ảnh