.

Thứ sáu, 02/12/2022 -02:44 AM

Khiếu nại việc trả lại đơn yêu cầu của bị đơn trong tố tụng dân sự giải quyết theo thủ tục nào?

 | 

Ngày 02/3/2022 Tòa án nhân dân huyện L đã thụ lý vụ án tranh chấp ly hôn theo đơn khởi kiện của nguyên đơn anh Nguyễn Văn C đề nghị giải quyết cho anh ly hôn bị đơn chị Nguyễn Thị L.

Ngày 10/3/2022, chị L có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết phân chia tài sản của vợ chồng. Cùng ngày, Tòa án đã ra Thông báo yêu cầu chị L phải nộp tiền tạm ứng án phí trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và nộp biên lai cho Tòa án, đồng thời đã giao thông báo này cho chị L. Ngày 20/3/2022, Tòa án ra thông báo trả lại đơn khởi kiện của chị L vì lý do chị L không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án. Sau khi nhận được thông báo trả lại đơn khởi kiện, chị L làm đơn khiếu nại cho rằng việc Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện là xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chị.

Tác giả đưa ra 02 quan điểm về trình tự, thủ tục giải quyết việc chị L khiếu nại như nhau sau:

- Quan điểm thứ nhất: Khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện là đương sự khiếu nại hành vi của Thẩm phán – người tiến hành tố tụng trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, do đó cần áp dụng Chương XLI của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự. Cụ thể là áp dụng Điều 504 BLTTDS về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng để giải quyết.

- Quan điểm thứ hai cho rằng: Theo quy định tại khoản 2 Điều 499 BLTTDS thấy rằng, thông báo trả lại đơn khởi kiện là quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành nên không áp dụng Chương XLI của BLTTDS về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự mà phải áp dụng Điều 194 BLTTDS để giải quyết khiếu nại trong trường hợp này.

Tác giả theo quan điểm thứ hai; quan điểm của tôi xin trao đổi như sau:

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện của chị L được quy định cụ thể về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại tại Điều 194 Bộ luật TTDS nên không thể cho rằng khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện là đương sự khiếu nại hành vi của Thẩm phán - người tiến hành tố tụng trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án, do đó cần áp dụng Chương XLI của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự hay Thông báo trả lại đơn khởi kiện là quyết định tố tụng khác do người tiến hành tố tụng dân sự ban hành nên không áp dụng Chương XLI của BLTTDS về khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự mà phải áp dụng Điều 194 BLTTDS để giải quyết khiếu nại.

Ngô Thị Vân Anh- Thanh tra- Khiếu tố VKSND tỉnh

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,730,431
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh