.

Thứ ba, 15/06/2021 -17:44 PM

Trao đổi bài viết “Người được tha tù trước thời hạn có quyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp không?”

 | 

Sau khi đọc bài viết trao đổi “Người được tha tù trước thời hạn có quyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp không?của tác giả Ngô Văn Tuấn- Viện KSND huyện Tân Yên, chúng tôi không đồng ý với quan điểm thứ hai, bởi các lý do sau:

>>> Người được tha tù trước thời hạn có quyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp không?

Trước hết, chúng ta cần phải hiểu, “tha tù trước thời hạn có điều kiện” là biện pháp được Toà án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định tại các Điều 66, 106- Bộ luật Hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành phạt tù tại cơ sở giam giữ.

Nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì thay vì phải tiếp tục chấp hành án tại cơ sở giam giữ có thể được chấp hành án phạt tù tại cộng đồng và buộc phải tuân thủ các quy định về quản lý, giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương trong thời gian thử thách (phần còn lại của thời hạn tù). Về bản chất pháp lý, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vẫn là người đang chấp hành án, chỉ thay đổi hình thức từ chấp hành án trong các cơ sở giam giữ sang chấp hành án tại cộng đồng xã hội.

Tại điểm đ mục 1 phần IV Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (Ban hành kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ) đã quy định rõ:

“đ) Quyền và các quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện):

- Quyền của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

+ Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được hưởng các quyền cơ bản của công dân (trừ những quyền mà Tòa án đã hạn chế hoặc tước bỏ trong bản án đã tuyên đối với từng người và các nội dung trong quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện).

...

- Những quy định bắt buộc đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện)

+ Bị cấm tham gia các tổ chức chính trị; cấm đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn; không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội”.

Ngoài quy định tại Đề án nêu trên, ngày 19/3/2021, Bộ Công an (Cục C11) ban hành văn bản số 366/C11-P9 về việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng phục vụ bầu cử năm 2021. Theo đó, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chưa chấp hành xong thời gian thử thách và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để không đưa vào danh sách cử tri, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để theo dõi. Trường hợp đã có tên trong danh sách cử tri thì đề nghị xóa tên khỏi danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri của người đó.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. 

Trên đây là quan điểm của Phòng 8, VKSND tỉnh Bắc Giang, xin trao đổi cùng các đồng nghiệp./.

Lương Kim Thanh- Phòng 8, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:18,848,636
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.170.171

    Thư viện ảnh