.

Thứ hai, 04/03/2024 -09:52 AM

Nghiên cứu khoa học

Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Nguyễn Trường Thọ   Tên đề tài:  "Chất lượng áp dụng pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang"    Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                60 38 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Thị Ngọc Tuyết Hoàn thành:  2013
Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Đặng Bá Hưng   Tên đề tài: “Năng lực thực hành quyền công tố trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Kiểm sát viên VKS nhân dân cấp huyện ở tỉnh Bắc Giang”   Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                60 38 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. Mai Thế Bày   Hoàn thành:  2012 ________________________________ Mở đầu 1. T
Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Nguyễn Đức Sơn   Tên đề tài:  "Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay"    Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                60 38 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Minh Đức Hoàn thành:  2012 ________________________________ Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Viện kiểm
Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Ngô Văn Tuấn   Tên đề tài: "Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội về tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Bắc Giang"   Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                62 38 01 Người hướng dẫn khoa học:TS. Phạm Mạnh Hùng   Hoàn thành:  12/2012 _________________________________________ Mở đầu 1. Lý
Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Nguyễn Văn Lượng   Tên đề tài: "Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Bắc Giang"   Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                62 38 01 Người hướng dẫn khoa học:TS. Phạm Mạnh Hùng Hoàn thành:  2012 ___________________________________________ MỞ ĐẦU   1. T
Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Nguyễn Xuân Hùng   Tên đề tài: “Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Bắc Giang trong việc bảo đảm quyền con người của người chưa thành niên là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự”   Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                62 38 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Quách Sĩ Hùng Hoàn thành:
  Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Vũ Mạnh Thắng   Tên đề tài: "Áp dụng pháp luật thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các tội phạm ma túy của Viện kiểm sát nhân dân ở tỉnh Bắc Giang"   Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                62 38 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Quách Sĩ Hùng Hoàn thành:  2011 _______________________________________ Mở đầu   1. T
Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Đặng Văn Thìn   Tên đề tài: "Áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang"   Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                60 38 01 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Minh Đức Hoàn thành:  2009 _______________________________________________ Mở đầu 1. Tính cấp
Đơn vị: Học viện chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh   Học viên: Hoàng Tùng   Tên đề tài: " Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của Kiểm sát viên theo yêu cầu cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc giang"   Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số:                62 38 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Thái Vĩnh Thắng Hoàn th

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,333,280
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh