.

Thứ ba, 28/03/2023 -16:00 PM

Nghiên cứu khoa học

  Tên đề tài: "Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"   Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đức Sơn - Cử nhân Luật Cơ quan chủ trì: Phòng kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh tế lao động và các vụ việc khác theo quy định của  pháp luật - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang Hoàn thành:  4/2012  
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang- Sở khoa học và công nghệ -Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang    Tên đề tài: "Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế tệ nạn và tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"   Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Việt Hùng - Cử nhân Luật Cơ quan chủ trì:  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang Hoàn thành:  6/2007     _____________________________________________   TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1. Một số nét kh

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,742,266
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh