.

Thứ tư, 27/09/2023 -03:07 AM

Trao đổi bài viết: “Cục thi hành án dân sự ra quyết định về việc hủy quyết định về thi hành án có căn cứ hay không”.

 | 

Sau khi đọc bài viết Cục thi hành án dân sự ra quyết định về việc hủy quyết định về thi hành án có căn cứ hay không của tác giả Đồng Thị Toàn - Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đăng trên trang tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, tôi có ý kiến trao đổi như sau:

Tác giả Đồng Thị Toàn có quan điểm: Cục THADS tỉnh Y ra Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 18/6/2018 về việc hủy quyết định về thi hành án là không có căn cứ. Bởi lẽ: Việc bà A rút đơn yêu cầu thi hành án là hoàn toàn tự nguyện, trong hồ sơ không có tài liệu xác minh việc bà A rút đơn yêu cầu thi hành án có lỗi của Chấp hành viên như bà A trình bày, Chi cục THADS huyện X ra Quyết định đình chỉ thi hành án số 26/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2014 là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Không có căn cứ xác định việc Chi cục THADS huyện X ra quyết định đình chỉ trong trường hợp này “ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba” theo điểm c khoản 1 Điều 50 Luật thi hành án dân sự năm 2008. 

Cá nhân tôi có quan điểm:

Theo nội dung vụ việc của tác giả đã nêu: Bản án số 03/2013/HNGĐ-ST  ngày 23/5/2013 của Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh Y quyết định Giao cho bà A được quyền sử dụng diện tích đất 136m2 (diện tích đất này hiện do ông B đang quản lý và sử dụng) và tài sản trên đất có tổng giá trị là 462.380.000đ nhưng bà A phải có trách nhiệm trích chia tiền chênh lệch về tài sản cho ông B số tiền 91.573.500đ. Ông B phải trả cho bà A 1.000.000đ tiền chi phí định giá tài sản khi ly hôn.

Ngày 28/10/2013, Chi cục THADS huyện X ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 31/QĐ-CCTHADS cho thi hành đối với ông B đối với các khoản phải thi hành: Giao cho bà A quyền sử dụng diện tích đất 136m2 đất, tài sản trên đất và 1.000.000đ tiền chi phí định giá tài sản khi ly hôn (thi hành án theo đơn yêu cầu của bà A).

Quá trình tổ chức thi hành án, ngày 22/4/2014, bà A có đơn xin rút đơn yêu cầu thi hành án về các khoản trong Quyết định thi hành án số 31/QĐ-CCTHADS ngày 28/10/2013 của Chi cục THADS huyện X; Biên bản về việc người được thi hành án tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án do Chấp hành viên lập thể hiện bà A tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cùng ngày, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện X đã ra Quyết định đình chỉ thi hành án số 26/QĐ-CCTHADS (quyết định căn cứ điểm c khoản 1 Điều 50 Luật thi hành án dân sự năm 2008).

           Ngày 15/4/2018, bà A lại có đơn yêu cầu thi hành án đề nghị Chi cục THADS huyện X giao tài sản cho bà theo bản án số 03/2013/HNGĐ-ST ngày 23/5/2013 của Tòa án nhân dân huyện X. Trong đơn, bà A trình bày về việc ngày 29/10/2013, Chấp hành viên đến nhà bà A giao cho bà Quyết định thi hành án số 31/QĐ-CCTHADS. Bà A có đề nghị được trả dần số tiền chênh lệch về tài sản là 91.573.500đ cho ông B nhưng Chấp hành viên trả lời là bà A phải nộp đủ số tiền trả ông B như trên thì mới được giao tài sản theo bản án. Nội dung đơn xin rút đơn yêu cầu thi hành án là do Chấp hành viên đọc cho bà A viết.

Kết luận số 611/KL-ĐKT ngày 24/5/2018 của Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Y kết luận kiểm tra chuyên để tại Chi cục THADS huyện X: Quyết định đình chỉ thi hành án số 26/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2014 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện X vi phạm điểm c khoản 1 Điều 50 Luật thi hành án dân sự làm ảnh hưởng quyền lợi, lợi ích của ông B và nghĩa vụ cũng như quyền lợi của bà A. Căn cứ kết luận này ngày 18/6/2018 Cục THADS tỉnh Y ra Quyết định số 01/QĐ-CTHADS về việc hủy toàn bộ Quyết định đình chỉ thi hành án số 26/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2014 của Chi cục THADS huyện X.

Như vậy, với những tài liệu có trong hồ sơ thi hành án thì:

Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện X đã ra Quyết định đình chỉ thi hành án số 26/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2014 là có căn cứ, đảm bảo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Bà A đã có đơn xin rút đơn yêu cầu thi hành án, Chấp hành viên đã lập biên bản về việc người được thi hành án tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án và trong việc thi hành án này không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba).

Cục THADS tỉnh Y ra Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 18/6/2018 về việc hủy quyết định về thi hành án là chưa đảm bảo căn cứ, bởi lẽ: Theo đơn yêu cầu thi hành án lại ngày 15/4/2018 của bà A có nội dung “ngày 29/10/2013, Chấp hành viên đến nhà bà A giao cho bà Quyết định thi hành án số 31/QĐ-CCTHADS. Bà A có đề nghị được trả dần số tiền chênh lệch về tài sản là 91.573.500đ cho ông B nhưng Chấp hành viên trả lời là bà A phải nộp đủ số tiền trả ông B như trên thì mới được giao tài sản theo bản án. Nội dung đơn xin rút đơn yêu cầu thi hành án là do Chấp hành viên đọc cho bà A viết”. Về nội dung này chưa được Đoàn kiểm tra Cục THADS tỉnh Y kết luận tại Kết luận số 611/KL-ĐKT ngày 24/5/2018 nên chưa đủ cơ sở để xác định việc bà A rút đơn yêu cầu thi hành án có lỗi của Chấp hành viên như bà A trình bày, dẫn đến việc Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện X ra Quyết định đình chỉ thi hành án số 26/QĐ-CCTHADS ngày 22/4/2014 đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 50 Luật thi hành án dân sự.         

Tôi xin được trao đổi và rất mong nhận được ý kiến tham gia của các đồng nghiệp./.

Nguyễn Thị Thủy

Phòng 11 VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,085,371
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.254.173

    Thư viện ảnh