.

Thứ bảy, 28/01/2023 -11:31 AM

Viện KSND thành phố Bắc Giang nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2015.

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân, Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị, trong đó xác định công tác kiểm sát thi hành án dân sự là một trong những khâu công tác đột phá.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Viện KSND thành phố Bắc Giang đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp như tăng cường công tác phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự và các cơ quan hữu quan trong công tác thi hành án dân sự; tập trung đẩy mạnh công tác lãnh đạo đối với cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bố trí cán bộ, Kiểm sát viên có tinh thần trách nhiệm, có năng lực nghiệp vụ thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Đáng chú ý là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị đã đi sâu kiểm sát đối với từng nội dungthi hành án dân sự như: việc phân loại án không có điều kiện thi hành; việc thi hành án dở dang; việc cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án... Đối với mỗi nội dung kiểm sát đều có yêu cầu và biện pháp thực hiện riêng nhằm đảm bảo phát huy chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự, cụ thểlà:

- Đối với nội dungkiểm sát việc phân loại án không có điều kiện thi hành: Đơn vị đã phân công cán bộ, Kiểm sát viênnghiên cứu hồ sơđối với từng vụ án theo từng địa bàn xã, phường, từ đó báo cáo lãnh đạo đơn vị về kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá những vi phạm, thiếu sót trong quá trình thi hành án. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu hồ sơ, lãnh đạo đơn vị lựa chọn một số vụ việc yêu cầu Kiểm sát viên phối hợp với cán bộ UBND xã, phường, cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã, phường và đại diện tổ dân phố trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án tại địa phương.

- Đối với nội dungkiểm sát việc thi hành án dở dang: Đã tổ chức nắm chắc số việc thi hành án dở dang,nắm rõ số việc thi hành án theo đơn yêu cầu và số việc thi hành án chủ động theo địa bàn từng xã, phường; trên cơ sở đó phân công Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ đối với từng vụ việc và báo cáo lãnh đạo đơn vị kết quả trong đó đánh giá việc ra quyết định thi hành án có đảm bảo thời hạn và căn cứ theo quy định của pháp luật không? việc chấp hành thời hạn ra quyết định thi hành án, việc xác minh điều kiện thi hành án, tiến độ thi hành án.... từ đó thông báo cho Chi cục thi hành án dân sự biết về tình hình chấp hành pháp luật và tiến độ thi hành án để có biện pháp khắc phục vi phạm và đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với những vụ việc kéo dài.

- Đối với nội dungkiểm sát việc cưỡng chế thi hành án: Đã yêu cầu Kiểm sát viênchủ động phối hợp với Chấp hành viên nắm chắc về nội dung, thời gian, kế hoạch cưỡng chế, những khó khăn, vướng mắc ...; đáng lưu ý đơn vị đã phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự xây dựng biểu mẫu tổng hợp hồ sơ đối với những vụ việc cưỡng chế thi hành ángồm các chỉ tiêucơ bản trong hoạt động thi hành án dân sựnhư căn cứ ra Quyết định thi hành án, nội dungQuyết địnhthi hành án,việc chấp hành thời hạn ra quyết định thi hành án và thời gian xác minh điều kiện thi hành ánviệc tống đạt các quyết địnhthi hành án, quan điểm của đương sự, khó khăn, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo ...giúp cho việc thiết lập hồ sơ cưỡng chế thi hành án đảm bảo chặt chẽ, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm sát cưỡng chế thi hành án của Viện kiểm sát.

Thông qua hoạt động kiểm sát chuyên sâu, đơn vị đã phát hiện được nhiều vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự như ra quyết định thi hành án không đúng với nội dung bản áncủa Toà án (có 02 quyết định); phân loại án chưa có điều kiện thi hành không chính xác (có 04 việc);vi phạm trong việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án (có 03 trường hợp); trong nămđơn vịđãthực hiện 02 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự theo kế hoạch công tác đề ra. Kết quả năm 2015, đơn vị đãban hành03 kiến nghịvà 02 bản kết luậntrực tiếp kiểm sát chỉ rõ những ưu điểm, cũng như vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự để yêu cầu khắc phục; các bảnkiến nghị vàkết luận trực tiếp kiểm sát đều được Chi cục thi hành án dân sự tiếp thu thực hiện.

Có được kết quả nêu trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạocủa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang; sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan hữu quan và sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị. Tuy công tác kiểm sát thi hành án dân sự mới đạt được một số kết quả ban đầu nhưng đã góp phần đưa hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Bắc Giang dần đi vào nềnnếp và có hiệu quả.

                                                                     Nguyễn Ngọc Ước

VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,275,894
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.232.179.5

    Thư viện ảnh