.

Thứ sáu, 01/03/2024 -05:12 AM

Phản hồi bài viết trao đổi Ngô Văn H đã được xóa án tích chưa?

 | 

Sau khi tác giả Trần Lệ Toàn- VKSND huyện Yên Thế có bài viết “Ngô Văn H đã được xóa án tích chưa”đăng trên trang điện tử VKSND tỉnh Bắc Giang ngày 27/8/2018. Ban biên tập nhận được 03 ý kiến phản hồi như sau:

- Tác giả Đặng Minh Hà-VKSND Lạng Giang và Lê Văn Cường-Phòng 2 VKSND tỉnh Bắc Giang có chung quan điểm Ngô Văn H chưa được xóa án tích vì các lý do sau đây:

Khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, nếu trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo phạm tội mới thì Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật này;

Khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung.

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định. Bản án ngày 26/3/2008 đối với H đã cho bị cáo được hưởng án treo, đến bản án ngày 09/4/2010 mới quyết định buộc phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn nên không thể căn cứ vào mức hình phạt của từng tội trong 02 bản án riêng biệt để xác định việc xóa án của bị cáo. Bản án ngày 09/4/2010 tổng hợp hình phạt của 02 bản án và quyết định hình phạt chung là hình phạt tù nên phải coi mức án 6 năm 6 tháng tù là “bị phạt tù trên 05 năm”.

Do vậy, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 thì thời hạn xóa án tích đối với bản án ngày 09/4/2010 của Ngô Văn H là 03 năm, tính từ ngày 19/11/2015 và lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” theo điểm b khoản 2 Điều 53 Bộ luật hình sự năm 2015.

- Tác giả Nguyễn Thị Thùy- VKSND huyện Việt Yên có quan điểm Ngô Văn H đã được xóa án tích, bởi lẽ:

Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật hình sự căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên. Theo đó thời hạn xóa án tích căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên, thời điểm tính xóa án tích kể từ khi người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án.     

Ngô Văn H đã chấp hành xong hình phạt tù là ngày 19/11/2015, đến ngày 23/4/2018 phạm tội mới. Như vậy, từ khi chấp hành xong phạt chính đến ngày phạm tội mới là 02 năm 05 tháng 05 ngày, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 70 BLHS năm 2015 quy định đương nhiên xóa án tích: "02 năm trong trường hợp phạt tù đến 05 năm". Trường hợp này, thời điểm tính xóa án tích của H kể từ đã chấp hành xong hình phạt tù là ngày 19/11/2015, không phụ thuộc vào việc chấp hành các quyết định khác trong bản án. Hơn nữa, ngày 25/4/2017 H được Chi cục thi hành án dân sự huyện Y ra Quyết định đình chỉ thi hành hình phạt bổ sung 7 triệu đồng, trước thời điểm phạm tội mới do vậy H đương nhiên được xóa án tích./.

                                                                              Ban biên tập

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,312,122
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.20.240

    Thư viện ảnh