.

Thứ ba, 04/10/2022 -12:57 PM

Cần xác định thiệt hại như thế nào cho đúng?

 | 

Năm 2017, ông Nguyễn Văn C là trưởng thôn đã tổ chức họp dân thống nhất bán diện tích đất nông nghiệp cho hộ ông Nguyễn Thành T là 10 sào với giá 300.000.000 đồng và hộ ông Nguyễn Văn H là 09 sào với giá 270.000.000 đồng; hộ ông Nguyễn Thành Đ là 03 sào với giá 75.000.000 đồng. Các hộ dân đã đầu tư trồng cây, thu hoạch hoa mầu, cụ thể hộ ông T thu lời được 100.000.000 đồng, hộ ông H thu lời được 90.000.000 đồng, hộ ông Đ thu lời 30.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đất đã sử dụng chi chung cho thôn.

Sau khi hành vi của ông Nguyễn Văn C bị phát hiện, hộ ông T và hộ ông H và ông Đ đã tự nguyện bàn giao lại đất cho UBND quản lý.

Quá trình giải quyết các cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều quan điểm khác nhau về việc xác định thiệt hại để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn C cụ thể:

Quan điểm thứ nhất: Ba hộ đã bàn giao lại diện tích đất cho UBND xã quản lý, do đó Nhà nước không bị thiệt hại gì, hành vi của ông Nguyễn Văn C chỉ gây thiệt hại thực tế mà hộ ông T, hộ ông H và hộ ông Đ tổng cộng là 645.000.000 đồng.

Quan điểm thứ hai: Ba hộ mua đất đã đầu tư, canh tác và thu hoạch hoa màu nhiều năm nên xác định thiệt hại thực tế là số tiền mua đất phải nộp cho thôn trừ đi số tiền các hộ dân đã hưởng lợi nhuận từ việc canh tác. Như vậy, ba hộ thiệt hại thực tế tổng cộng là 425.000.000 đồng. 

Quan điểm thứ ba: Thiệt hại phải do Hội đồng định giá tài sản định giá, xác định giá trị diện tích đất đã bán cho các hộ là 495. 000.000 đồng;

Quan điểm thứ tư: Hành vi củaNguyễn Văn C đã gây thiệt hại về kinh tế đối với hộ ông T, hộ ông H và hộ ông Đ số tiền 645.000.000 đồng, số tiền thu được từ việc bán đất không nộp vào Ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích của thôn gây thiệt hại cho Nhà nước theo kết quả định giá là 495.000.000 đồng. Do đó thiệt hại xác định để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông C  là 1.140.000.000 đồng.

Tác giả đồng quan điểm thứ ba, rất mong nhận được ý kiến trao đổi của các đồng nghiệp./.

Dương Thị Hải Yến- VKSND huyện Tân Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,161,982
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.238.49.228

    Thư viện ảnh