.

Thứ ba, 30/11/2021 -15:41 PM

Trao đổi bài viết “Thông báo thụ lý vụ án có bị khiếu nại hay không?”

 | 

Sau khi đọc bài viết “Thông báo thụ lý vụ án có bị khiếu nại hay không?” của tác giả Nguyễn Đức Tùng đăng trên Trang tin điện tử của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ngày 25/10/2021, tôi xin có ý kiến trao đổi như sau:

>>> Thông báo thụ lý vụ án có bị khiếu nại hay không?

Tôi đồng ý với quan điểm thứ hai mà tác giả đưa ra, tức là Thông báo thụ lý vụ án của Tòa án trong tố tụng dân sự thuộc đối tượng bị khiếu nại theo quy định tại khoản 1, Điều 499 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 (Bộ LTTDS). Việc khiếu nại đối với văn bản thông báo thụ lý vụ án phải được giải quyết theo quy định tại Chương XLI Bộ LTTDS, bởi lẽ:

         - Việc thụ lý vụ án trong tố tụng dân sự là hành vi tố tụng của Thẩm phán được phân công có thể bị khiếu nại, thuộc số thứ tự 195 Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 24 /HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 08/5/2014). Văn bản Thông báo thụ lý vụ án của Thẩm phán không phải là quyết định tố tụng có thể bị khiếu nại theo danh mục trên, đây là văn bản gắn liền với hành vi thụ lý vụ án dân sự, truyền tải thông tin Tòa án đã thụ lý giải quyết tranh chấp dân sự, làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ tố tụng đối với đương sự được thông báo. Do đó, đương sự được thông báo có quyền khiếu nại theo quy định tại khoản 1 Điều 499 Bộ LTTDS.

- Khiếu nại Thông báo thụ lý vụ án không có thủ tục giải quyết khiếu nại riêng tại chương tương ứng của Bộ LTTDS theo khoản 2 Điều 499 BLTTDS, Tòa án cần thụ lý giải quyết khiếu nại này theo thủ tục chung tại Chương XLI Bộ LTTDS.

- Đối với Viện kiểm sát cùng cấp khi nhận đơn, trường hợp làm rõ ông B chưa gửi đơn khiếu nại đến Tòa án thì hướng dẫn ông B gửi đơn khiếu nại đến Tòa án để giải quyết đồng thời kiểm sát việc giải quyết khiếu nại của Tòa án theo quy định. Trường hợp ông B đã gửi đơn khiếu nại đến Tòa án thì thụ lý đơn để kiểm sát theo quy định.

Trên đây là quan điểm cá nhân của tôi, rất mong nhận được ý kiến trao đổi của đồng nghiệp./.

Ngô Tuấn Hùng – Viện KSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:20,299,017
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.89.204.127

    Thư viện ảnh