.

Thứ hai, 25/10/2021 -16:26 PM

Trao đổi bài viết về “Thực hiện quyền bào chữa cho đối tượng được trợ giúp pháp lý”

 | 

Sau khi tác giả Ngô Văn Tuấn có bài viết “Thực hiện quyền bào chữa cho đối tượng được trợ giúp pháp lý” đăng trên Trang tin điện tử VKSND tỉnh Bắc Giang ngày 07/9/2021, Ban biên tập nhận được 02 ý kiến trao đổi như sau.

 

>>> Thực hiện quyền bào chữa cho đối tượng được trợ giúp pháp lý

Tác giả Nguyễn Đức Cường – Phòng 2 và Ngô Tuấn Hùng - VKSND huyện Hiệp Hòa có cùng quan điểm:

Người bị buộc tội là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự đồng thời được quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

Theo Điều 76 BLTTHS thì trong các trường hợp sau đây nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải yêu cầu hoặc đề nghị các tổ chức sau đây cử người bào chữa: “a) Đoàn luật sư phân công tổ chức hành nghề luật sư cử người bào chữa; b) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư bào chữa cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý…”.

 Theo Điều 8 Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về việc phối hợp thực hiện một số quy định của BLTTHS về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi: Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức sau đây cử người thực hiện trợ giúp pháp lý, người bào chữa: “…c) Yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người thực hiện trợ giúp pháp lý cho người bị buộc tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi nếu họ là người được trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 7 Luật TGPL năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; d) Yêu cầu hoặc đề nghị Đoàn luật sư phân công tổ chức hành nghề luật sư cử người bào chữa…. theo quy định tại Điều 76 BLTTHS”.

Như vậy, theo quy định của BLTTHS, Luật TGPL thì người bị buộc tội là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải yêu cầu cả Trung tâm trợ giúp pháp lý, Đoàn luật sư cử người bào chữa theo quy định./.

Ban biên tập

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,976,135
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.214.224.207

    Thư viện ảnh