.

Thứ ba, 16/04/2024 -21:34 PM

Phân biệt các tội hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô, giao cấu theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015

 | 

Trong thời gian qua, tội phạm xâm phạm đến phụ nữ và trẻ em đang có chiều hướng gia tăng và được dư luận xã hội quan tâm. Vì vậy, nghiên cứu các quy định của BLHS để xử lý đối với loại tội phạm này là cần thiết để xử lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

 

Hiếp dâm

Cưỡng dâm

Dâm ô

Giao cấu

Khái niệm

Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

BLHS 2015 vẫn chưa làm rõ khái niệm dâm ô so với BLHS 1999. Theo đó, hành vi dâm ô này phải “Không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác".

Giao cấu hoặc  thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144, đề phòng những trường hợp cũng là hành vi đó nhưng có thêm những dấu hiệu có thể định tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi.

 

Độ tuổi người phạm tội

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

Đủ 18 tuổi  trở lên

Đủ 18 tuổi trở lên

Độ tuổi bị hại

Chia làm các mức  với trách nhiệm khác nhau:

- Dưới 16 tuổi

- Từ đủ 16 tuổi

đến dưới 18 tuổi

- Từ đủ 18 tuổi

trở lên

Chia làm các mức với trách nhiệm khác nhau:

- Dưới 16 tuổi

- Từ đủ 16 tuổi

đến dưới 18 tuổi

- Từ đủ 18 tuổi

trở lên

Dưới 16 tuổi

- Từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Hành vi

- Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác

- Trái với ý muốn nạn nhân.

Dùng mọi thủ đoạn khiến nạn nhân miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. (không là vũ lực, VD: lợi dụng hoàn cảnh đang nợ tiền của nạn nhân, ép buộc nạn nhân giao cấu để trừ nợ)

- Dùng thủ đoạn có tính chất loạn dâm dục.

- Không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác

Hình phạt

- Phạt tù từ 02 năm đến chung thân, tử hình, tùy theo mức độ vi phạm.

-  Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm

- Hiếp dâm người dưới 16 tuổi phạt tù từ 7 năm đến chung thân, hay tử hình tùy theo mức độ vi phạm.

- phạt tù từ 1 năm đến 20 năm hoặc chung thân

-  Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm

- Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi phạt tù từ 05 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân tùy vào mức độ vi phạm mà có khung hình phạt cụ thể

Dâm ô với người dưới 16 tuổi  thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, Tùy theo mức độ vi phạm mà khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm

Giao cấu với người  từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phạt tù từ 1 năm đến 15 năm

Căn cứ

Điều 141, 142 BLHS

Điều 143, 144 BLHS

Điều146 BLHS

Điều 145 BLHS

Phùng Anh Tuấn- VKSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,668,448
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.212.99.208

    Thư viện ảnh