.

Thứ tư, 12/06/2024 -21:43 PM

Luật số 19/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài

 | 

Tải Luật số 19/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài tại đây

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,568
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh