.

Thứ hai, 04/03/2024 -09:55 AM

Một số điểm mới cần lưu ý khi tiến hành kiểm sát trình tự, thủ tục, hồ sơ xét hoãn chấp hàh án phạt tù theo Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT- TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, ngày 12/8/2021 của Tòa án ND tối cao, Viện KSND tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

 | 

1. Về trình tự, thủ tục đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù

Thứ nhất, về thời hạn gửi đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, cá nhân, cơ quan phải gửi đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án.

Thứ hai, về hình thức gửi đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù: Được gửi bằng ba hình thức (nộp trực tiếp tại Tòa án; gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Thứ ba, về tính thời hạn nhận đơn:Ngày nhận được đơn, văn bản đề nghị là ngày cơ quan, cá nhân nộp tại Tòa án hoặc ngày Tòa án nhận được do dịch vụ bưu chính chuyển đến. Trường hợp cơ quan, cá nhân gửi đơn hoặc văn bản đề nghị qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án thì ngày nhận được đơn hoặc văn bản là ngày Cổng thông tin điện tử của Tòa án xác nhận đã nhận được đơn, văn bản do cơ quan, cá nhân gửi đến.

2. Về hồ sơ đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù

- Đối với người bị kết án phạt tù được đề nghị hoãn với lý bị bệnh nặng thì hồ sơ hoãn chấp hành hình phạt tù phải có kết luận của Hội đồng giám định y khoa hoặc bản sao bệnh án, kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc có kết luận của tổ chức pháp y công lập về tình trạng bệnh tật của người bị kết án phạt tù.

- Đối với người bị kết án phạt tùđược đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù vì lý do là lao động duy nhất thì phải có bản tường trình ghi rõ hoàn cảnh khó khăn, công việc, mức thu nhập, nơi làm việc và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ cư trú;

- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, hộ chiếu;

- Hồ sơ đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù phải được đánh số bút lục và lưu giữ trong Hồ sơ thi hành án của người được hoãn chấp hành án phạt tù do Tòa án quản lý.

3. Về thủ tục xem xét hoãn chấp hành hình phạt tù

- Ngay sau khi nhận được đơn, văn bản, tài liệu, hồ sơ đề nghị xem xét hoãn chấp hành án phạt tù thì Tòa án thông báo bằng văn bản về việc đang xem xét quyết định hoãn chấp hành án phạt tù cho Viện kiểm sát cùng cấp và cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để ngừng làm thủ tục đưa người chấp hành án phạt tù đi chấp hành án và không thực hiện áp giải thi hành án.

-Trường hợp không đủ căn cứ hoãn chấp hành án phạt tù thì Tòa án không ra quyết định hoãn và có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do. Văn bản này có thể bị khiếu nại hoặc kiến nghị theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

- Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày ban hành quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù.

- Quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù được thi hành kể từ ngày ban hành và có thể bị kháng nghị. Trình tự, thủ tục giải quyết kháng nghị thực hiện theo quy định tại các chương XXII, XXV, XXVI của Bộ luật Tố tụng hình sự. Như vậy, theo quy định mới Viện kiểm sát cùng cấp chỉ có quyền kháng nghị trong thời hạn 07 ngày và Viện kiểm sát cấp trên là 15 ngày.

Trên đây là một số điểm mới cần lưu ý khi tiến hành kiểm sát trình tự, thủ tục, hồ sơ xét hoãn chấp hành án phạt tù theo Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP, ngày 12/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, trao đổi để đồng nghiệp nghiên cứu, phục vụ công tác được giao./.

Vũ Văn Thành- Phòng 8, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,333,343
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.76.25

    Thư viện ảnh