.

Thứ năm, 30/05/2024 -17:05 PM

Viện KSND huyện Việt Yên kiến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm trong công tác chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện

 | 

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, Viện KSND huyện Việt Yên thấy rằng trong thời gian qua một số Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên đãthực hiện không đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Cụ thể: UBND không trực tiếp chứng kiến việc hai bên ký hợp đồng nhưng vẫn ký chứng thực hợp đồng; UBND ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi người chuyển nhượng đã chết; hợp đồng không ghi đầy đủ nội dung, thông tin, có nhiều trang nhưng từng trang không có chữ ký của người ký hợp đồng, người thực hiện việc chứng thực... dẫn đến phát sinh tranh chấp dân sự, Tòa án phải thụ lý giải quyết.

Để việc chứng thực hợp đồng, giao dịch, việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thực hiện có hiệu quả, đi vào nề nếp, tránh vi phạm, hạn chế số vụ việc Tòa án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết. Ngày 26/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên đã ban hành văn bản số 385/VKS, kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chỉ đạo áp dụng một số giải pháp đó là: Chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ và công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc chứng thực của UBND cấp xã; Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác chứng thực chongười thực hiện chứng thựcvà đội ngũ bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn các quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự, mức thu lệ phí về chứng thực để nhân dân được biết, tiện theo dõi, giám sát và thực hiện theo quy định;Rà soát biên chế và năng lực cán bộcủa Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn để bố trí đủ nhân lực giải quyết kịp thời, đúng quy định các nhu cầu về chứng thực của nhân dân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về chứng thực;Ủy ban nhân dân huyện cần có sự quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất; chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm khâu công tác này tại cấp xã nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chứng thực.

Thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, ngày 04/9/2020 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ban hành Công văn số 2301/UBND-VP gửi Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện tổ chức, phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Kiến nghị của Viện kiểm sát đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp làm các nhiệm vụ chứng thực. Chủ tịch UBND cấp xã liên đới chịu trách nhiệm nếu cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ chứng thực có sai sót, vi phạm.

2. Phòng Tư pháp huyện tăng cường việc hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về chứng thực đối với UBND cấp xã (xây dựng Kế hoạch cụ thể hằng năm); kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong công tác chứng thực, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm (nếu có); từ đó đề xuất UBND huyện giải pháp khắc phục, chính chỉnh công tác chứng thực tại UBND cấp xã;

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về chứng thực đến cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức như: Tuyên truyền thông qua hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

3. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, UBND các xã, thị trấn rà soát biên chế và năng lực công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã; tham mưu bố trí đủ biên chế (nếu thiếu); hạn chế việc thay đổi, luân chuyển công chức Tư pháp- Hộ tịch. Định kỳ, tham mưu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác chứng thực, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ Tư pháp- Hộ tịch cấp xã.

4. UBND các xã, thị trấn thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn các quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự, mức thu lệ phí về chứng thực để nhân dân được biết, tiện theo dõi, giám sát và thực hiện theo quy định (nếu chưa thực hiện việc niêm yết).

Việc thực hiện công tác kiến nghị góp phần nâng cao vị trí vai trò của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương./.

Nguyễn Văn Chung- Viện KSND huyện Việt Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,577
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh