.

Thứ tư, 12/06/2024 -23:20 PM

VKSND huyện Yên Dũng kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai

 | 

Năm 2004, thực hiện chủ trương và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Yên Dũng về dồn điền, đổi thửa. UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các thôn và tiểu khu thực hiện việc dồn điền đổi thửa đối với số diện tích đất nông nghiệp đã giao 20 năm cho các hộ gia đình, cá nhân và lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai. Việc dồn điền đổi thửa và lập quỹ đất công ích nêu trên đã dẫn tới việc thay đổi về diện tích, số thửa và người sử dụng đất đối với một số hộ gia đình và cá nhân trên diện tích đất nông nghiệp được giao 20 năm.

Theo quy định của Luật đất đai, UBND các xã, thị trấn phải làm thủ tục đề nghị UBND huyện Yên Dũng điều chỉnh, bổ sung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã cấp cho các hộ gia đình và cá nhân có sự thay đổi và làm thủ tục điều chỉnh trong sổ địa chính, sổ mục kê do UBND xã, thị trấn trực tiếp quản lý. Đối với số diện tích đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích, UBND xã, thị trấn phải trực tiếp quản lý và sử dụng vào mục đích công ích. Tuy nhiên, một số UBND xã, thị trấn đã không thực hiện các thủ tục về địa chính nêu trên theo các quy định của pháp luật về đất đai, không trực tiếp quản lý diện tích đất nông nghiệp dùng vào mục đích công ích của xã, thị trấn mà đất của thôn, tiểu khu nào thì giao cho thôn, tiểu khu đó quản lý, sử dụng. Điều này, đã tạo điều kiện để các thôn, tiểu khu có thể lập hồ sơ từ đất công ích (không được Nhà nước bồi thường khi thu hồi) sang đất nông nghiệp giao thời hạn 20 năm (được Nhà nước bồi thường khi thu hồi) để hưởng số tiền do Nhà nước bồi thường theo giá bồi thường đất nông nghiệp giao 20 năm bị thu hồi khi thực hiện các dự án.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, giải quyết một số vụ án, trực tiếp nắm tình hình, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan của huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng đã xác định đây chính là một trong những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật, phát sinh tranh chấp về quyền lợi giữa các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội. 

Để phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm và tranh chấp về quyền sử dụng đất có thể xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Ngày 21/11/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng đã ban hành bản kiến nghị số 381/KN-VKS kiến nghị UBND huyện Yên Dũng, Phòng tài nguyên và môi trường huyện Yên Dũng và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây: 

- Đẩy nhanh việc điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và các thủ tục trên sổ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai đối với số diện tích đất nông nghiệp giao 20 năm qua dồn điền, đổi thửa theo đúng quy định tại Điều 95, 97 Luật Đất đai 2013 và Điều 78 Nghị định 43/2014NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. 

- Quan tâm hơn nữa đến công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ số diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo đúng quy định tại Điều 95, Điều 132 Luật Đất đai năm 2013; Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư 24/2014 ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và Môi trường.

Những nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Dũng là hết sức cần thiết, kịp thời, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động kiểm sát và công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Thị Quỳnh Mai- Viện KSND huyện Yên Dũng

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,946
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh