.

Thứ ba, 30/11/2021 -15:22 PM

Trao đổi bài viết “Hành vi của Nguyễn Văn H bị xử lý về tội gì?”

 | 

Sau khi đọc bài viết “Hành vi của Nguyễn Văn H bị xử lý về tội gì?” của tác giả Nguyễn Thị Huệ Anh đăng trên Trang tin điện tử của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ngày 21/8/2021, tôi xin có ý kiến trao đổi như sau:

Tôi đồng ý với quan điểm thứ nhất mà tác giả đưa ra, tức là xử lý H về hai tội là “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Tham ô tài sản”, bởi lẽ:

- Hành vi chiếm đoạt tài sản của của H xảy ra từ năm 2016 đến năm 2017 thỏa mãn tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo BLHS năm 1999. Do tội “Tham ô tài sản” theo BLHS năm 2015 mở rộng thêm chủ thể ngoài nhà nước nên hành vi chiếm đoạt của H xảy ra từ năm 2018 đến năm 2020 đã thỏa mãn tội “Tham ô tài sản”. Như vậy, mỗi hành vi phạm tội đều đã cấu thành tội phạm độc lập của BLHS tại thời thực hiện hành vi phạm tội.

- Theo quy định của BLHS và Nghị quyết số 41/2017/QH14 thì tội “Tham ô tài sản” là tội quy định hình phạt nặng hơn tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 thì việc xác định số tiền tham ô tài sản và việc chủ động nộp lại số tiền tham ô có ý nghĩa lớn khi quyết định hình phạt.

- Ngoài ra, Điều 175 BLHS năm 2015 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định hình phạt nhẹ hơn Điều 140 BLHS năm 1999 nên cần áp dụng Điều 175 BLHS năm 2015 để xử lý đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của H xảy ra năm 2016, 2017 theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14.

Trên đây là quan điểm cá nhân của tôi, rất mong nhận được ý kiến trao đổi của đồng nghiệp./.

Ngô Tuấn Hùng - VKSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:20,298,882
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.89.204.127

    Thư viện ảnh