.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:18 AM

2.8. KIỂM SÁT VIỆC TÒA ÁN CHO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN HƯỞNG THỜI HIỆU THI HÀNH ÁN, KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ THEO CÁC HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP.

 | 

Kiểm sát việc Tòa án cho người bị kết án hưởng thời hiệu thi hành án.

- Căn cứ để kiểm sát việc Toà án cho hưởng thời hiệu được quy định tại Điều 55 BLHS, quy định không áp dụng thời hiệu tại Điều 56 BLHS.

- Để kiểm sát, Viện kiểm sát phải chủ động nắm bắt được những trường hợp Toà án cho hưởng thời hiệu thi hành án, yêu cầu Tòa án cung cấp các tài liệu để làm rõ căn cứ, điều kiện cho hưởng thời hiệu, qua đó phát hiện ra các vi phạm pháp luật trong việc cho hưởng thời hiệu thi hành án để áp dụng các quyền hạn khác nhằm khắc phục các vi phạm đó.

Kiểm sát việc thi hành án hình sự theo các hiệp định tương trợ tư pháp.

- Căn cứ vào các điều khoản quy định tại các hiệp định tương trợ tư pháp mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với các nước, Viện kiểm sát có thẩm quyền ra quyết định ủy thác tư pháp về thi hành án hình sự và kiểm sát việc dẫn độ của cơ quan Công an cùng cấp trong việc thi hành án, quyết định của Tòa án và nhận người bị kết án do nước ngoài ủy thác, bảo đảm đúng người, đúng quy định trong các hiệp định tư pháp mà các nước đã ký kết.

- Riêng Hiệp định tư pháp về dân sự, hình sự giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, từ năm 2000 đến nay, Viện trưởng VKSND các tỉnh trước khi thực hiện việc dẫn độ, ủy thác thi hành án phải báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao.

- Kiểm sát việc dẫn độ về thi hành án theo quy định tại Điều 343 BLTTHS.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,933
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh