.

Thứ hai, 27/05/2024 -03:35 AM

5. THA hình sự

1.1. Đối tượng của công tác kiểm sát thi hành án hình sự. - Điều 23 của Luật Tổ chức VKSND năm 2002 quy định: "VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật của TAND, Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm các bản án, quyết định đó được thi hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời". Như
2.1.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc chấp hành án phạt tù. - Căn cứ các điều 26, 27, 28, 29 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Điều 141 Luật thi hành án hình sự năm 2010 thì nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc thi hành án hình sự và kiểm sát việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù bao gồm: + Định kỳ và đột xuất kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án phạt tù của cơ quan thi hành án hình sự cù
- Kiểm sát quyết định thi hành án tử hình đảm bảo đúng các quy định tại Điều 54 Luật thi hành án hình sự, đồng thời Kiểm sát viên cần chú ý kiểm tra các nội dung sau: + Trước hết, kiểm sát việc thi hành án tử hình là kiểm sát các điều kiện của việc ra quyết định thi hành án tử hình như: Bản án đó đã có hiệu lực pháp luật, đã có quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm của Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao, có quyết định bác đơn
Kiểm sát việc thi hành án treo: - Yêu cầu: Khi kiểm sát việc thi hành án treo, Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát các hoạt động sau: Kiểm sát quyết định thi hành án treo; Thi hành quyết định thi hành án treo; Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo; Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách; Thực hiện việc kiểm điểm người được hưởng án treo; Giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc v.v bảo đảm thực hiện đúng các quy định tại các điều 61, 62, 65, 66, 67, 68 và 69 Luật thi hành
Kiểm sát thi hành án phạt cấm cư trú: - Yêu cầu: Khi kiểm sát việc thi hành án phạt cấm cư trú, Kiểm sát viên phải bảo đảm các chủ thể liên quan đến việc thực hiện án phạt cấm đi khỏi nơi cư trú thực hiện đúng các quy định tại các điều từ 82 đến 88 Luật thi hành án hình sự; - Kiểm sát viên cần chú ý kiểm sát: Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú; Thủ tục miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú và Ủy
- Yêu cầu: Khi kiểm sát việc thi hành án phạt trục xuất, Kiểm sát viên phải bảo đảm các chủ thể liên quan đến việc thực hiện án phạt quản chế thực hiện đúng các quy định tại các điều từ 96 đến 102 Luật thi hành án hình sự; - Việc thi hành hình phạt trục xuất, trên thực tế không nhiều, Viện kiểm sát phải chủ động nắm được những trường hợp phải thi hành quyết định trục xuất, phối hợp với cơ quan có trách nhiệm thi hành án để giám sát việc thi hành án hoặc yêu cầu cơ quan này cung cấp các tài liệu, văn bản có li
- Điều 311 BLTTHS quy định điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Chương X luật thi hành án hình sự quy định về thi hành biện pháp tư pháp trong đó có thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh. - Khi kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, Kiểm sát viên phải xem xét kỹ những vấn đề sau: + Có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đúng là người không có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 BLHS. Các tài liệu phản ánh trong hồ sơ cũng như qua tiếp xúc
- Để kiểm sát việc xóa án tích một cách chủ động, Viện kiểm sát phải mở sổ theo dõi những người đã chấp hành xong bản án hoặc quyết định của Tòa án để có thể chủ động yêu cầu Tòa án cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho họ. - Trong trường hợp nhận được đơn của người đã chấp hành xong bản án của Tòa án xin xóa án tích, Viện kiểm sát cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thi hành án của họ để đối chiếu với quy định của pháp luật xem họ đã có đủ điều kiện xóa án tích hay chưa. Nếu thấy họ đã c
Kiểm sát việc Tòa án cho người bị kết án hưởng thời hiệu thi hành án. - Căn cứ để kiểm sát việc Toà án cho hưởng thời hiệu được quy định tại Điều 55 BLHS, quy định không áp dụng thời hiệu tại Điều 56 BLHS. - Để kiểm sát, Viện kiểm sát phải chủ động nắm bắt được những trường hợp Toà án cho hưởng thời hiệu thi hành án, yêu cầu Tòa án cung cấp các tài liệu để làm rõ căn cứ, điều kiện cho hưởng thời hiệu, qua đó phát hiện ra các vi phạm pháp luật trong việc cho hưởng thời hiệu thi hành án để áp dụng các quyền hạn khác

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,171
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh