.

Thứ ba, 28/03/2023 -16:03 PM

2.3. KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN TREO, ÁN PHẠT CẢNH CÁO, CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ.

 | 

Kiểm sát việc thi hành án treo:

- Yêu cầu: Khi kiểm sát việc thi hành án treo, Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát các hoạt động sau: Kiểm sát quyết định thi hành án treo; Thi hành quyết định thi hành án treo; Việc lao động, học tập của người được hưởng án treo; Thủ tục rút ngắn thời gian thử thách; Thực hiện việc kiểm điểm người được hưởng án treo; Giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc v.v bảo đảm thực hiện đúng các quy định tại các điều 61, 62, 65, 66, 67, 68 và 69 Luật thi hành án hình sự.

- Để kiểm sát, Viện kiểm sát phải có sổ theo dõi việc thi án treo và bằng các phương thức kiểm sát phù hợp. Có thể trực tiếp kiểm sát tại cơ quan, địa phương nơi có người bị kết án đang chấp hành bản án để nắm bắt hoạt động thi hành án tại đây. Việc trực tiếp kiểm sát có thể tiến hành theo định kỳ thời gian. Nếu phát hiện có vi phạm pháp luật như: Chính quyền địa phương không cử người giám sát, theo dõi, giáo dục người bị kết án, không có những hoạt động quản lý người bị kết án, v.v… thì Viện kiểm sát phải kháng nghị hoặc kiến nghị yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh các vi phạm.

- Ngoài việc sử dụng quyền trực tiếp kiểm sát, các Viện kiểm sát có thể định kỳ theo thời gian sử dụng quyền yêu cầu cơ quan chính quyền địa phương nơi có người thi hành án tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát biết. Sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, Viện kiểm sát đánh giá và xử lý các thông tin để phát hiện vi phạm pháp luật và có biện pháp khắc phục.

Kiểm sát thi hành hình phạt cảnh cáo:

Hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa do Tòa án tuyên. Vì vậy, khi kiểm sát thi hành hình phạt cảnh cáo, Kiểm sát viên chú ý kiểm sát các nội dung sau:

- Về việc gửi bản án theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Luật thi hành án hình sự, cụ thể: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, Toà án đã xét xử sơ thẩm phải gửi bản án cho người bị phạt cảnh cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội nơi người bị phạt cảnh cáo cư trú hoặc làm việc, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm có trụ sở.

- Việc theo dõi thi hánh án phạt cảnh cáo theo quy định tại khoản 3 Điều 71 Luật thi hành án hình sự, cụ thể: Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có trách nhiệm theo dõi, thống kê, báo cáo theo quy định của Luật này.

Kiểm sát việc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ:

- Yêu cầu: Khi kiểm sát việc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát các hoạt động sau: Quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ; Thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ; việc giám sát, giáo dục người chấp hành án của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao; Việc lao động, học tập của người chấp hành án; Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án; Thủ tục miễn chấp hành án; Thực hiện việc kiểm điểm người chấp hành án v.v đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại các điều 72, 73, 74, 76, 77, 78 và 79 Luật thi hành án hình sự;

- Để kiểm sát thi hành phạt cải tạo không giam giữ, Viện kiểm sát phải có sổ theo dõi việc thi án treo và có thể áp dụng các phương thức kiểm sát việc thi hành án treo để thực hiện.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,742,295
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh