.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:29 AM

2.6. KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH BIỆN PHÁP BẮT BUỘC CHỮA BỆNH.

 | 

- Điều 311 BLTTHS quy định điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Chương X luật thi hành án hình sự quy định về thi hành biện pháp tư pháp trong đó có thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

- Khi kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, Kiểm sát viên phải xem xét kỹ những vấn đề sau:

+ Có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đúng là người không có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 BLHS. Các tài liệu phản ánh trong hồ sơ cũng như qua tiếp xúc trực tiếp với người đó để có niềm tin thực sự là người đó "không có năng lực trách nhiệm hình sự".

+ Xem xét thủ tục trưng cầu giám định, nội dung, kết quả giám định pháp y, cơ quan giám định có đủ tư cách, điều kiện theo quy định không?

+ Kiểm tra thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh có phù hợp với các quy định tại khoản 2 Điều 311 BLTTHS không? Lưu ý, trong giai đoạn xét xử và thi hành án, thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh là trách nhiệm của Tòa án.

+ Kiểm sát việc cơ sở chuyên khoa y tế thi hành quyết định về bắt buộc chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Khi có báo cáo của chuyên khoa y tế nơi người bị kết án chữa bệnh, kết luận của Hội đồng giám định pháp y là đã khỏi bệnh, Viện kiểm sát phải kiểm sát việc Chánh án Tòa án đã ra quyết định bắt buộc chữa bệnh phải ra quyết định thi hành án theo quy định tại Điều 317 BLTTHS và kiểm sát việc đưa người bị kết án ra khi khỏi bệnh tiếp tục chấp hành hình phạt.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,990,034
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh