.

Thứ ba, 28/03/2023 -15:50 PM

2.5. KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN PHẠT TRỤC XUẤT.

 | 

- Yêu cầu: Khi kiểm sát việc thi hành án phạt trục xuất, Kiểm sát viên phải bảo đảm các chủ thể liên quan đến việc thực hiện án phạt quản chế thực hiện đúng các quy định tại các điều từ 96 đến 102 Luật thi hành án hình sự;

- Việc thi hành hình phạt trục xuất, trên thực tế không nhiều, Viện kiểm sát phải chủ động nắm được những trường hợp phải thi hành quyết định trục xuất, phối hợp với cơ quan có trách nhiệm thi hành án để giám sát việc thi hành án hoặc yêu cầu cơ quan này cung cấp các tài liệu, văn bản có liên quan để kiểm sát. Sau khi việc thi hành hình phạt trục xuất hoàn thành, Kiểm sát viên phải ghi vào sổ theo dõi, đồng thời xây dựng hồ sơ kiểm sát về trường hợp đó để lưu trữ.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,742,178
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh