.

Thứ ba, 28/03/2023 -15:37 PM

2.7. KIỂM SÁT VIỆC XÓA ÁN TÍCH.

 | 

- Để kiểm sát việc xóa án tích một cách chủ động, Viện kiểm sát phải mở sổ theo dõi những người đã chấp hành xong bản án hoặc quyết định của Tòa án để có thể chủ động yêu cầu Tòa án cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho họ.

- Trong trường hợp nhận được đơn của người đã chấp hành xong bản án của Tòa án xin xóa án tích, Viện kiểm sát cần nghiên cứu kỹ hồ sơ thi hành án của họ để đối chiếu với quy định của pháp luật xem họ đã có đủ điều kiện xóa án tích hay chưa. Nếu thấy họ đã có đủ điều kiện xóa án tích thì đề nghị Tòa án cấp giấy chứng nhận xóa án tích cho họ.

- Xóa án tích được quy định từ Điều 64 đến Điều 67 BLHS gồm: Đương nhiên xóa án tích, quy định tại Điều 64 BLHS; Xóa án tích theo quyết định của Tòa án, quy định tại Điều 65 BLHS; Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt, quy định tại Điều 66 BLHS; Cách tính thời hạn để xóa án tích, quy định tại Điều 67 BLHS. Chương XXIX BLTTHS quy định về thẩm quyền của Toà án và thủ tục hồ sơ để cấp giấy chứng nhận hoặc quyết định xoá án tích. Điều 270 quy định về đương nhiên xoá án tích, Điều 271 quy định về xoá án tích do Toà án quyết định.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,742,057
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh