.

Thứ tư, 12/06/2024 -21:39 PM

Hà Thị Y có phải phải chịu phí thi hành án dân sự không?

 | 

Bản án hình sự sơ thẩm số 16/HSST ngày 02/4/2018 của Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh Y xử buộc Nguyễn Văn A trú tại thôn P, xã B, huyện C, tỉnh D phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho chị Hà Thị Y số tiền 50.000.000 đồng. Ngày 02/6/2018, Chi cục THADS huyện X, tỉnh Y đã ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu đối với Nguyễn Văn A khoản bồi thường cho chị Hà Thị Y số tiền nêu trên. Quá trình thi hành án, ngày 20/8/2018, Chi cục THADS huyện X, tỉnh Y ra Quyết định ủy thác THA cho Chi cục THADS huyện C, tỉnh D (viết tắt Chi cục THADS) tổ chức thi hành án đối với khoản tiền nêu trên của Nguyễn Văn A theo quy định.

Ngày 01/9/2018, Chi cục THADS ra Quyết định THA theo đơn yêu cầu số 29cho thi hành án đối với Nguyễn Văn A khoản bồi thường 50.000.000 đồng cho chị Hà Thị Y; cùng ngày A đã tự nguyện thi hành án số tiền 30.000.000 đồng. Ngày 02/9/2018, Chi cục THADS đã chi trả số tiền này cho chị Hà Thị Y; đồng thời ra quyết định thu phí số tiền 900.000 đồng (30.000.000 đồng x 3%) của chị Y.

Hiện nay có 02 quan điểm, về việc thu phí thi hành án đối với chị Y như sau:

Quan điểm thứ nhất: Y phải chịu phí THA dân sự. Bởi vì, thời hạn tự nguyện thi hành án đối với người phải thi hành án được tính ngày ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu (lần đầu) trước khi ủy thác là ngày 02/6/2018. Đến ngày 01/9/2018 người phải thi hành án mới nộp tiền để thi hành ánthì thời hạn tự nguyện thi hành án đã hết nên người được thi hành án Y phải chịu phí THA dân sự đối với số tiền đã được chi trả.

Quan điểm thứ hai: Y không phải chịu phí THA dân sự, bởi vì thời hạn tự nguyện thi hàn án của người phải thi hành án được tính từ ngày ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu (lần thứ hai) sau khi nhận ủy thác là ngày 01/9/2018, cùng ngày 01/9/2018 người phải thi hành đã tự nguyện nộp tiền để thi hành án nên vẫn trong thời hạn tự nguyện thi hành án nên người được thi hành án Y không phải chịu phí THA dân sự đối với số tiền đã được chi trả.

Tôi đồng ý với quan điểm thứ hai. Rất mong sự đóng góp trao đổi của các đồng chí, đồng nghiệp./.

Trần Mạnh Sỹ- VKSND huyện Lạng Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,155,540
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.239.170.244

    Thư viện ảnh