.

Thứ năm, 30/05/2024 -17:50 PM
Ký hiệu Ngày ban hành KH Văn bản File vb
64/2012/NĐ-CP 04/09/2012 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng
136/2007/NĐ-CP 06/09/2012 Nghị định số 65/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất , nhập cảnh của công dân Việt Nam
66/2012/NĐ-CP 06/09/2012 Nghị định số 66/2012/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
09/2012/TTLT 16/08/2012 Thông tư số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú,quản chế còn lại
08/2012/TTLT 14/08/2012 Thông tư số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo
1217/QĐ-TTg 09/06/2012 Quyết định số 1217/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 -2015
18/2012/QH13 20/06/2012 Luật biển Việt Nam 2012
17/2012/QH13 20/06/2012 Luật tài nguyên nước 2012
16/2012/QH13 20/06/2012 Luật quảng cáo 2012
15/2012/QH13 20/06/2012 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
14/2012/QH13 20/06/2012 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
12/2012/QH13 20/06/2012 Luật Công đoàn 2012
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật Lao động 2012
11/2012/QH13 20/06/2012 Luật số 11/2012/QH13 Luật Giá
04/2012/TTLT 01/08/2012 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về việc Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự
03/2012/TTLT 01/08/2012 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính
06/2012/TTLT 05/05/2012 Thông tư liên tịch số 06/2012/TTLT ngày 05 tháng 5 năm 2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố
46/2012/NĐ-CP 22/05/2012 Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và NĐ 130/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
177/2012/QĐ-UBND 20/06/2012 Quyết định số 177/2012/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
01/2012/UBTVQH13 22/03/2012 Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
02/2012/UBTVQH13 28/03/2012 Pháp lệnh số 02/2012/UBTVQH13 chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng
17/CT-TTg 25/05/2012 Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành án hành chính
14/CT-TTg 18/05/2012 Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
04/2012/TTLT 10/05/2012 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT ngày 10/05/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
25/2012/NĐ-CP 05/04/2012 ghị định 25/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
02/2012/TTLT 22/03/2012 Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm
09/2012/TT-BTC 19/01/2012 Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung TT số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
06/2012/NĐ-CP 02/02/2012 Nghị định 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
10/2012/NĐ-CP 07/02/2012 Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội
09/2012/NĐ-CP 17/02/2012 Nghị định 09/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 Quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo quy định của Luật thi hành án hình sự
116/2011/NĐ-CP 14/12/2011 Nghị định 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam
25/2011/TT-BTP 27/12/2011 Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật
02/2011/QH13 11/11/2011 Luật khiếu nại 2011
03/2011/QH13 11/11/2011 Luật tố cáo 2011
24/2011/TTLT 15/12/2011 Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
09/2011/TTLT 30/11/2011 Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT hướng dẫn về áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền
117/2011/NĐ-CP 15/12/2011 Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
01/2011/TT-BNV 09/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
03/2011/TTLT 06/05/2011 Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng
01/2011/TTLT 12/07/2011 Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật TTHS đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,897
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh