.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:24 PM
Ký hiệu Ngày ban hành KH Văn bản File vb
09/2013/TT-BCT 02/05/2013 Thông tư số 09/2013/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường.
41/2013/NĐ-CP 08/05/2013 Nghị định số 41/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
04/2013/TTLT 22/04/2013 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BXD-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ.
43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
10/2013/TT-NHNN 10/05/2013 Thông tư số 10/2013/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.
64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
46/2013/NĐ - CP 10/05/2013 Nghị định 46/2013/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
45/2013/NĐ 10/05/2013 Nghị định 45/2013/NĐ - CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
07/2013/TTLT 06/02/2013 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân
26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng.
24/2013/NĐ-CP 28/03/2013 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
28/2013/NĐ-CP 04/04/2013 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
564/KH-UBND 13/03/2013 Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành về việc thực hiện nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và chương trình của thủ tướng chính phủ về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.
08/2013/TTLT 27/02/2013 Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCPC ngày 27/02 /2013 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
02/2013/TTLT 04/02/2013 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLDDTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật
04/CT-TTg 08/03/2013 Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
05/2013/TT-BKHCN 20/02/2013 Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 Sửa đổi một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007
01/2013/TTLT 22/02/2013 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù
08/2013/NĐ-CP 10/01/2013 Nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
04/2013/NĐ-CP 07/01/2013 Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng
01/2013/NĐ-CP 03/01/2013 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ.
203/2012/TT-BTC 19/11/2012 Thông tư số 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
20/2012/QH13 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.
19/2012/QH13 20/11/2012 Luật xuất bản 2012
197/2012/TT-BTC Thông tư số 197/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.
130/2012/TT-BQP 04/12/2012 Thông tư số 130/2012/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2013
47/2012/TT-BGTVT 12/11/2012 Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
180/2012/TT-BTC 24/10/2012 Thông tư số 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp
172/2012/TT-BTC 22/10/2012 Thông tư số 172/2012/TT-BTC Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
05/2012/TT-BNV 24/10/2012 Thông tư số 05/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức
05/2012/TTLT 02/11/2012 Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT ngày 02 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động TTHS
1549/QĐ-TTg 16/10/2012 Quyết định 1549/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp
90/2008/NĐ-CP 05/10/2012 Nghị định 77/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
10/2012/TTLT 10/09/2012 Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông
26/2012/TT-BCT 21/09/2012 Thông tư số 26/2012/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ
71/2012/NĐ-CP 19/09/2012 Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khiếu nại
76/2012/NĐ-CP 06/10/2012 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
68/2012/NĐ-CP 12/09/2012 Nghị định số 68/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,225
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh