.

Thứ năm, 30/05/2024 -17:18 PM
Ký hiệu Ngày ban hành KH Văn bản File vb
70/2011/TT-BCA 10/10/2011 Thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật TTHS liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT 18/11/2011 Thông tư 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
17/2011/TT-BTP 14/10/2011 Thông tư số 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Luật sư
76/2011/TT-BCA 22/11/2011 Thông tư số 76/2011/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân
11/2011/TT-TTCP 09/11/2011 Thông tư số 11/2011/TT-TTCP ngày 09 /11/2011 quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
33/2009/NQ-QH12 Nghị quyết số 33/2009/NQ-QH12 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
37/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (BLHS năm 2009)
13/2009/TT-BGTVT 17/07/2009 Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2009 quy định về tốc độ và khoảng cách xe cơ giới xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
06/2008/TTLT 25/12/2008 Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT ngày 25 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo
23/2008/QH12 13/11/2008 Luật giao thông đường bộ 2008
01/2008/TTLT 20/10/2008 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT ngày 20 tháng 10 năm 2008 về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội và ngoài quân đội
01/2008/TTLT 29/02/2008 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT ngày 29 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
19/2007/TTLT 08/03/2007 Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT hướng dẫn về áp dụng một số điều của BLHS về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
03/2006/TTLT 23/05/2006 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT ngày 23 tháng 5 năm 2006 về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
09/2006/TTLT 04/08/2006 Thông tư liên tịch số 09/2006/TTLT ngày 04 tháng 08 năm 2006 hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ở nước ngoài
02/2005/TTLT 10/08/2005 Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo
05/2005/TTLT 07/09/2005 Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT ngày 07 tháng 9 năm 2005 về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS năm 2003
21/2004/TTLT 23/11/2004 Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT ngày 23 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
19/2003/QH11 26/11/2003 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
02/2001/TTLT 25/12/2001 Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT ngày 25 tháng 12 năm 2001 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIV " các tội xâm phạm sở hữu" của BLHS năm 1999
05/TT-BNV 28/09/1996 Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28 tháng 9 năm 1996 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
06/TTLN 20/09/1996 Thông tư liên tịch số 06/TTLN ngày 20 tháng 9 năm 1996 hướng dẫn xử lý tội trốn thuế
15/1999/QH10 21/12/1999 Bộ luật hình sự 1999
1985 27/06/1985 Bộ luật hình sự 1985
03/TTLN 07/01/1995 Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 07 tháng 1 năm 1995 hướng dẫn thực hiện một số quy định về truy nã bị can, bị cáo trong giai đoạn truy tố và xét xử
06/TTLN 20/09/1996 Thông tư liên tịch số 06/TTLN ngày 20 tháng 9 năm 1996 hướng dẫn xử lý tội trốn thuế
05/TT-BNV 28/09/1996 Thông tư số 05/TT-BNV(C13) ngày 28 tháng 9 năm 1996 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề trong Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
06/2012/NQ-HĐTP 03/12/2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
05/2012/NQ-HĐTP 03/12/2012 Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự
04/2012/NQ-HĐTP 03/12/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
03/2012/NQ-HĐTP 03/12/2012 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành.
02/2012/NQ-HĐTP 03/12/2012 Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Nghị quyết 60/2011/QH12 về thi hành Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
01/2012/NQ-HĐTP 13/06/2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13/6/2012 của HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về án phí, lệ phí Tòa án
01/2010/NQ-HĐTP 22/10/2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22 tháng 10 năm 2010 của HĐTP TANDTC hướng dẫn một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của BLHS
03/2006/NQ 08/07/2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 7 năm 2006 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
01/2006/NQ-HĐTP 12/05/2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS
01/2004/NQ-HĐTP 28/04/2004 Nghị quyết số 01/2004/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2004 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
02/2003/NQ-HĐTP 17/04/2003 Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17 tháng 4 năm 2003 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS
01/2001/NQ-HĐTP 15/03/2001 Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 3 năm 2001 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của các Điều 139,193,194,278, 279 và 289 BLHS năm 1999
01/2000/NQ-HĐTP 04/08/2000 Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4 tháng 8 năm 2000 của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của BLHS năm 1999

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,666
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh