.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:56 PM
Ký hiệu Ngày ban hành KH Văn bản File vb
07/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư 07/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động
19/2013/TT-BCT 31/07/2013 Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về giá điện và hướng dẫn thực hiện
77/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định 77/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
07/2013/UBTVQH13 17/07/2013 Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013
80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định số 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
97/2013/TT-BTC 23/07/2013 Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập.
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
63/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.
66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
70/2013/NĐ-CP 02/07/2013 Nghị định số 70/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2002 của Chính phủ.
35/2013/QH13 28/06/2013 Luật số 35/2013/QH13 Luật hòa giải ở cơ sở.
28/2013/QH13 18/06/2013 Luật số 28/2013/QH13 Luật phòng, chống khủng bố.
31/2013/QH13 28/06/2013 Luật số 31/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
30/2013/QH13 28/06/2013 Luật số 30/2013/QH13 Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
29/2013/QH13 28/06/2013 Luật số 29/2013/QH13 Luật khoa học công nghệ
13/CT-TTg 25/06/2013 Chỉ thị số 13/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
68/2013/NĐ-CP 28/06/2013 Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi
33/2013/QĐ-TTg 04/06/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015
33/2013/QH13 28/06/2013 Luật số 33/2013/QH13 Luật phòng, chống thiên tai.
12/2013/TT-BCT 20/06/2013 Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.
09/2013/TT-BTNMT 28/05/2013 Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT quy định về quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển.
08/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.
05/2013/TTLT-BCA-BQP- BYT-TANDTC-VKSNDTC 06/06/2013 Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BCA-BQP- BYT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
75/2013/TT-BTC 04/06/2013 Thông tư số 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.
57/2013/NĐ-CP 31/05/2013 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải.
11/2013/TTLT 04/07/2013 Thông tư liên tịch 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
60/2013/NĐ-CP 19/06/2013 Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
36/2013/QH13 20/06/2013 Luật số 36/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.
65/2013/TT-BTC 17/05/2013 Thông tư 65/2013/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị
47/2013/NĐ 13/05/2013 Nghị định 47/2013/NĐ - CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 82/2011/nđ-cp ngày 16 tháng 9 năm 2011 của chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
04/2013/TTLT 30/05/2013 Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử
31/2013/NĐ-CP 09/04/2013 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
45/2013/TT-BTC 25/04/2013 Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,502
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh