.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:03 PM
Ký hiệu Ngày ban hành KH Văn bản File vb
91/2015/QH13 25/11/2015 Bộ luật dân sự 2015
93/2015/QH13 25/11/2015 Luật tố tụng hành chính 2015
325/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020.
1153/QĐ-TTCP 08/05/2015 V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2011-2014
65/2014/NĐ-CP Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013.
64/2014/NĐ-CP Nghị định số 64/2014/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật tiếp công dân.
64/2014/NĐ-CP Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân.
04/2014/TT-BNV Thông tư số 04/2014/TT-BNV quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.
95/2014/TT-BQP Thông tư số 95/2014/TT-BQP hướng dẫn thi hành nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
43/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
01/2014/NQ-HĐTP Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định Luật trọng tài thương mại.
1191/QĐ-BTP Quyết định về việc đính chính Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
697/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang.
299/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc Quy định hệ số K thành phần để áp dụng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
298/2014/QĐ-UBND Quyết định về việc quy định nội dung chi, mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
04/2014/TT-BXD 22/04/2014 Thông tư số 04/2014/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng.
03/2014/TT-BYT 20/01/2014 Thông tư 03/2014/TT-BYT về Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con
03/2014 17/01/2014 Thông tư liên tịch số 03/2014 Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng
01/2014/TTLT 06/01/2014 Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT hướng dẫn thi hành điều 32a của Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi
22/2013/TT-BTP 31/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
04/2014/TTLT 23/01/2014 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
35/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Thông tư 35/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 09/2013/NĐ-CP về Luật Phòng, chống mua bán người
222/2013/NĐ-CP 31/12/2013 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt
17/2013/TTL 14/11/2013 Thông tư liên tịch số 17/2013/TTLT Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự
171/2013/NĐ-CP Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
166/2013/NĐ-CP Nghị định số 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
179/2013/NĐ-CP Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
166/2013/TT-BTC Thông tư số 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
18/2013/TT-BTP Thông tư 18/2013/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.
200/2013/NĐ-CP Nghị định số 200/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trahcs nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội.
192/2013/NĐ-CP Nghị định số 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
167/2013/NĐ-CP Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
100/2013/NĐ-CP Nghị định số 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
04/CT-NHNN Chỉ thị số 04/CT-NHNN về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu.
06/CT-VKSTC 06/12/2013 Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.
110/2013/NĐ-CP Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự.
106/2013/NĐ-CP Nghị định số 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ
638/2013/QĐ-UBND 29/11/2013 Quyết định 638/2013/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang
584/2013/QĐ-UBND 06/11/2013 Quyết định 584/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,051,983
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh