.

Thứ năm, 30/05/2024 -17:32 PM
Ký hiệu Ngày ban hành KH Văn bản File vb
105/2013/NĐ-CP Nghị định số 105/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
3333/UBND-NC 10/12/2013 Công văn số 333/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Giang V/v tăng Cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ.
158/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
155/2013/NĐ-CP 11/11/2013 Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
150/2013/NĐ-CP 01/11/2013 Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức
10/VBHN-BTC 30/10/2013 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh phí và lệ phí
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
167/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
139/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định số 139/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão
09/2013/TT-BNV 31/10/2013 Thông tư 09/2013/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
03/2013/TTLT 03/10/2013 Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của BLTTDS...
02/2013/TTLT 15/10/2013 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Luật tố tụng hành chính
11/2013/TTLT 06/11/2013 Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự
06/2013/TTLT 18/10/2013 Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
142/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
01/2013/NQ-HĐTP 11/11/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng điều 60 của BLHS về án treo
557/2013/QĐ-UBND 18/10/2013 Quyết định số 557/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
129/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
127/2013/NĐ-CP 15/10/2013 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
59/2013/QĐ-TTg 15/10/2013 Quyết định 59/2013/QĐ-TTg Danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tài chính
122/2013/NĐ-CP 11/10/2013 Nghị định số 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bổ, tài trợ khủng bố, xác lập danh sách tố chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
125/2013/NĐ-CP 14/10/2013 Nghị định 125/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
123/2013/NĐ-CP 14/10/2013 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về Thi hành Luật Luật sư
109/2013/NĐ-CP 24/09/2013 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP qyt định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
29/2013/TT-BGTVT 07/10/2013 Thông tư 29/2013/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
09/2013/TTLT 28/08/2013 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIX của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông
116/NĐ-CP 04/10/2013 Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 04/10/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền
06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo
134/2013/TTLT 25/09/2013 Thông tư 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người
83/2013/NĐ-CP 22/07/2013 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
82/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.
02/2013/TTLT 16/08/2013 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG
2202/VBHN-BTTTT 01/08/2013 Văn bản hợp nhất số 2201/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
2201/VBHN-BTTTT 13/08/2013 Văn bản hợp nhất số 2201/VBHN-BTTTT hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.
06/2013/TTLT 02/08/2013 Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
48/2013/QĐ-TTg 01/08/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-TTg Về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
373/2013/QĐ-UBND 01/08/2013 Quyết định số 373/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông, phương tiện thủy nội địa loại phải đăng ký nhưng không thuộc diện phải đăng kiểm và phương tiện thủy thô sơ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
18/2013/TT-BCT 31/07/2013 Thông tư số 18/2013/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép.
17/2013/TT-BCT 17/07/2013 Thông tư số 17/2013/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.
370/2013/QĐ-UBND 30/07/2013 Quyết định số 370/2013/QĐ-UBND ngày 30/07/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,765
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh