.

Thứ ba, 29/11/2022 -20:45 PM

2.14. Kiểm sát việc thông báo về thi hành án, ra quyết định kết thúc thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

 | 

- Kiểm sát việc thông báo về thi hành án cho VKSND; cho người được thi hành án; người phải thi hành án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thực hiện theo quy đinh tại Điều 34 Luật THADS; Thông tư 07 ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “Ban hành biểu mẫu về thi hành án”, theo đó có 59 loại gồm 45 loại quyết định và 14 loại công văn, thông báo được gửi cho VKSND.

 

- Kiểm sát việc ra quyết định kết thúc thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật THADS.

 

- Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được thực hiện theo quy định tại các điều 59, 60, 61, 62, 63 Luật THADS; Điều 24 Luật tổ chức VKSND, tập trung vào những vấn đề sau:

+ Thời hạn giải quyết đơn;

+ Thẩm quyền giải quyết đơn;

+ Nội dung giải quyết đơn….

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,710,195
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.18.161

    Thư viện ảnh