.

Chủ nhật, 26/05/2024 -17:52 PM

2.5. Kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án.

 | 

- VKSND phải kiểm sát việc thực hiện trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án của Cơ quan thi hành án thông qua kiểm sát việc tổ chức, phân công trách nhiệm cho Chấp hành viên tổ chức, thực hiện bản án, quyết định của Cơ quan thi hành án; việc phân loại án có điều kiện, không có điều kiện, qua việc thường xuyên, định kỳ xác minh điều kiện thi hành án của Chấp hành viên được phân công thụ lý hồ sơ; việc xác định về điều kiện thi hành án (có điều kiện, chưa có điều kiện) theo đúng quy định tại Điều 44 Luật THADS. Người được thi hành án có quyền chứng minh việc người phải thi hành án có tài sản để thi hành án.

- Người phải thi hành án chỉ được coi là chưa có điều kiện thi hành nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp sau:

+ Không có thu nhập hoặc thu nhập thấp chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho nguời phải thi hành án và gia đình; không có tài sản tại thời điểm xác minh hoặc tuy có tài sản nhưng tài sản có giá trị nhỏ không đủ hoặc chỉ đủ để chi phí về thi hành án, tài sản mà theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án hoặc tài sản không bán được, tài sản chung chưa được phân chia hoặc vì lý do khách quan khác nên không xử lý được để thi hành án;

+ Người phải thi hành án bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra;

- Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật THADS thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chủ động ra quyết định thi hành án hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh của người được thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải xác minh ngay. Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, Uỷ ban nhân dân, công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi tiến hành xác minh. Biên bản xác minh phải thể hiện đầy đủ kết quả xác minh.

- Việc xác minh tài sản dự định kê biên của Chấp hành viên phải đảm bảo đúng các quy định tại thông tư 07/TT-BTP ngày 9/10/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên tại các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản của Cục đăng ký Quốc gia về giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,986,212
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.20.185

    Thư viện ảnh