.

Chủ nhật, 26/05/2024 -19:41 PM

2.9. Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản.

 | 

Viện kiểm sát cùng cấp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiêu huỷ vật chứng, tài sản. Kiểm sát viên phải căn cứ quy định tại Điều 125 Luật THADS để kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản, cụ thể:  

+ Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu huỷ theo bản án, quyết định, trừ trường hợp pháp luật quy định phải tiêu huỷ ngay.

+ Hội đồng tiêu huỷ vật chứng, tài sản gồm Chấp hành viên là Chủ tịch Hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cùng cấp là thành viên, đại diện cơ quan chuyên môn tham gia Hội đồng khi cần thiết.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,986,806
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.20.185

    Thư viện ảnh