.

Thứ năm, 30/05/2024 -16:42 PM

2.8. Kiểm sát việc Cơ quan thi hành án ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án dân sự.

 | 

Kiểm sát viên kiểm sát việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án nhằm bảo đảm việc trả lại đơn yêu cầu phải đúng thẩm quyền, đúng căn cứ, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đ­ược thi hành án, khắc phục tình trạng trốn tránh nghĩa vụ phải thi hành án của ngư­ời phải thi hành án. Khi kiểm sát việc trả lại đơn yêu cầu, Kiểm sát viên yêu cầu chủthể bị kiểm sát làm rõ các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án của ng­ười đư­ợc thi hành án:

- Thẩm quyền ra quyết định ra quyết định trả lại đơn yêu cầu thi hành án là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự;

- Căn cứ trả lại đơn thi thi hành án bao gồm:

+ Người phải thi hành án không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án;

+ Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc mức thu nhập thấp, chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và gia đình;

+ Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án;

+ Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được mà đương sự không có thoả thuận khác.

- Khi người phải thi hành án có điều kiện thi hành thì người được thi hành án có quyền yêu cầu thi hành bản án, quyết định trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật THADS, kể từ ngày phát hiện người phải thi hành án có điều kiện thi hành.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,393
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh