.

Thứ ba, 29/11/2022 -20:59 PM

2.12. Kiểm sát việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án

 | 

a) miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

- Viện kiểm sát phải kiểm sát về đối tượng được xét miễn, giảm; điều kiện xét miễn, giảm; thủ tục lập hồ sơ; nội dung, thẩm quyền xét miễn giảm theo quy định tại các điều 61, 62, 63 Luật THADS, khoản 1 Điều 26 Nghị định 58/2009/NĐ-CP. Mức xét giảm và việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn giảm theo quy định tại khoản 3, khản 4 Điều 26 Nghị định 58/2009/NĐ-CP.

- Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án có thể bị Viện kiểm sát kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định (Khoản 1 Điều 64 Luật THADS)

b)  Kiểm sát việc thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án.

Việc thu nộp, quản lý sử dụng phí thi hành án, chi phí cưỡng chế thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 20, 38 Luật THADS; Thông tư 43/2006 ngày 19/5/2006 về “Hướng dẫnchế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án”; Thông tư số: 68/2006 ngày26/7/2006 về “Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự” của liên ngành Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,710,287
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.18.161

    Thư viện ảnh