.

Thứ ba, 28/03/2023 -16:19 PM

2.11. Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.

 | 

Căn cứ Điều 1 và điểm d khoản 1 Điều 2 Luật THADS thì khi bản án, quyết định dân sự của Toà án n­ước ngoài, của Trọng tài nước ngoài đư­ợc Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. Việc thi hành bản án, quyết định đó theo pháp luật thi hành án tại Việt Nam.

Các hoạt động kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án n­ước ngoài cũng t­ương tự nh­ư hoạt động kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án Việt Nam và theo thủ tục chung về thi hành án tại Việt Nam.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,742,443
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh