.

Thứ ba, 29/11/2022 -22:26 PM

3.2.Thỉnh thị và trả lời thỉnh thị

 | 

- Viện kiểm sát cấp dưới phải báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên những vụ việc được quy định trong danh mục phải thỉnh thị ban hành kèm theo Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân và những việc khác mà Viện kiểm sát cấp dưới thấy cần thiết phải thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên. Báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên do Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới ký gửi kèm theo hồ sơ vụ án.

Việc thỉnh thị và trả lời thỉnh thị phải theo đúng quy định về báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị được quy định tại Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Trong thời hạn bảy ngày (đối với án cấp huyện) và mười lăm ngày (đối với án cấp tỉnh), kể từ ngày nhận được thỉnh thị và hồ sơ vụ án, đơn vị nghiệp vụ cấp trên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ và nội dung thỉnh thị và có văn bản hướng dẫn rõ ràng, cụ thể để Viện kiểm sát cấp dưới nghiên cứu thực hiện. Đối với những vụ án phức tạp về chứng cứ, cần có thời gian nghiên cứu dài hơn phải thông báo lại để cấp thỉnh thị biết. Thời hạn nghiên cứu và trả lời thỉnh thị không được quá thời hạn giải quyết vụ án theo luật định. Đơn vị nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm về quan điểm hướng dẫn của mình.

Đối với hướng dẫn của đơn vị nghiệp vụ cấp trên, Viện kiểm sát cấp dưới nghiên cứu vận dụng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; nếu không đồng ý với hướng dẫn thì phải có văn bản nêu rõ lý do cho đơn vị nghiệp vụ cấp trên biết; nếu thấy cần thiết thì báo cáo Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên cho ý kiến chỉ đạo tiếp.

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,710,851
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.18.161

    Thư viện ảnh